Online training om een kort lontje te voorkomen

Blog

Martijn van Teffelen - 18-03-2021

Online training om een kort lontje te voorkomen

Op 12 maart jl. heeft Martijn van Teffelen aan de Universiteit Maastricht zijn proefschrift verdedigd. Martijn van Teffelen heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het effect van online trainingen op het resultaat van behandelingen. U-center heeft een bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Interpreteer je de situatie vijandig of goedaardig?

Je kent het wel. Je staat in de supermarkt, je hebt net je mandje gevuld en wilt gaan afrekenen. Aangekomen bij de kassa snijdt iemand je de pas af, waardoor je mand met boodschappen op de grond valt en tja, je wordt boos. Naderhand denk je bij jezelf, “ik merk dat mijn lontje wel wat korter geworden is de laatste tijd; hoe kan dat toch en is er wat aan te doen?” In samenwerking met U-center ontwikkelde Martijn van Teffelen, onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, een online training.

Train je interpretatie
De training richt zich op gedachteprocessen die ten grondslag liggen aan boosheid. We pakken het voorbeeld van de supermarkt er nog even bij: je wordt de pas afgesneden terwijl je aanschuift in de rij voor de kassa. Nu kun je twee dingen denken: “die kl**tz*k duwt me aan de kant”, of “die ander heeft me niet gezien”. De eerste gedachte noemen we een vijandige interpretatie, de tweede een goedaardige interpretatie. Onderzoek laat zien dat wanneer een situatie op een vijandige (in plaats van goedaardige) manier wordt geïnterpreteerd, mensen sneller boze gevoelens ervaren en agressief gedrag (bijv. schreeuwen of schelden) vertonen. Het idee achter de training is simpel: leer mensen situaties op een goedaardige manier interpreteren, en het lontje wordt iets langer. Tijdens de training kregen mensen herhaaldelijk willekeurige situaties (zoals die in de supermarkt) aangeboden op de computer. In iedere situatie kregen mensen de optie: interpreteer je de situatie vijandig of goedaardig. In de training werd gestimuleerd om voor de goedaardige interpretatie te kiezen.

Kun je een kort lontje langer maken?

Cliënten van U-center (en twee andere ggz-instellingen in Limburg) die bij aanmelding aangaven last te hebben van een kort lontje, werd de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het onderzoek. Deelnemers werden willekeurig ingedeeld in een trainingsgroep, of een controlegroep (een groep waar positieve gedachtes niet werden getraind). De training werd aangeboden in de tijd tussen aanmelding bij U-center en daadwerkelijke opname. Er werd gekeken of mensen na de training minder geneigd waren tot het maken van vijandige gedachtes en het vertonen van agressief gedrag.

De resultaten waren positief. Deelnemers waren na de training minder geneigd tot het maken van vijandige gedachtes en lieten minder agressief gedrag zien. Het effect was klein, maar het was er wel degelijk. Dit laat zien dat deze online training effectief een kort lontje iets langer maakt. Dit is goed nieuws, want dit betekent dat de training mogelijk een goede aanvulling is voor bestaand behandelaanbod.

martijn van teffelen boek

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden