Hulp bij een depressie

Depressie behandeling

Heb je last van een depressie of depressieve stoornis? Bij U-center behandelen we je depressie tegelijk met de onderliggende factoren in een kortdurend en intensief traject.

Neem contact op
behandeling depressie U-center

Hoe herken je een depressieve stoornis?

Kenmerken depressie

Er is sprake van een depressieve stoornis wanneer de stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden. Hoe deze klachten zich uiten kan per persoon verschillend zijn.

Depressie oorzaken

Iedereen heeft weleens een periode waarin het wat minder gaat. Je loopt rond met een neerslachtig gevoel, verliest interesse in zaken die je eerder wel leuk leken of je hebt negatieve denkpatronen. Meestal gaan die depressieve gevoelens vanzelf weer over. Bij een depressie is dit niet het geval en blijven de symptomen voortduren. Blijven de stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden, dan kan er sprake zijn van een depressieve stoornis.

Depressie symptomen

Toch zijn er een aantal kenmerken waaraan je een depressie kunt herkennen. Zo zijn onderstaande symptomen de meest voorkomende klachten bij mensen met een depressie.

 • Sombere stemming
 • Interesseverlies
 • Slaapproblemen
 • Rusteloos of traag
 • Vermoeid, energieverlies
 • Waardeloos en schuldig voelen
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Gedachten aan de dood
 • Gewichtsverlies of -toename
 • Besluiteloosheid
 • Eenzaamheid

Hoe behandelen we een depressie

U-center behandelt jou als mens, niet alleen de diagnose. We kijken verder dan alleen de depressie en gaan daarbij uit van een aantal basisinterventies. Voor behandeling van een depressie is dit primair cognitieve gedragstherapie, zo nodig met medicamenteuze ondersteuning. Aanvullende interventies bestaan uit lichaamsgerichte behandelingen, expressieve therapieën en interventies gericht op leefstijlverandering. Tevens besteedt U-center aandacht aan de onderliggende oorzaken van de depressie en de persoonlijkheidskenmerken. Hierbij worden individuele gesprekken, groepstherapie, partnerrelatie- en systeemtherapie ingezet. Het is belangrijk dat je weer actief wordt en een dagritme, structuur en lichamelijke conditie opbouwt. De behandeling vindt plaats in een vast team met meerdere behandelaars, afgestemd op jouw specifieke situatie.

Lees meer over onze behandelingen

Integrale behandeling depressie

Een ‘pure’ depressie bestaat in feite niet. Vaak is er sprake van meerdere problemen. Denk aan een combinatie van depressie en angst, een verslaving (alcohol, drugs) of een trauma. Er kunnen dus ook andere oorzaken of gevolgen zijn die je klachten in stand houden. Dat alles vraagt om maatwerk. Daarom werken we vanuit een integrale aanpak, waarin we alles meenemen dat van invloed is op jouw leven en de depressieve stoornis. Denk ook aan je persoonlijkheid, relaties, gezinssituatie, werk en lichamelijke gezondheid. Samen met het behandelteam onderzoek je de oorzaken van de depressie en  verander je met nieuwe inzichten de gedragspatronen die je klachten in stand houden.

Intensief Traject

In een intensief traject van 2x7 weken doen wij er alles aan om je te helpen herstellen van je depressie, zodat je in korte tijd vooruitgang boekt. Daarbij verwachten we ook veel inzet van jouw kant. Een behandeling met verblijf biedt de voordelen van een een kortdurende, intensieve, integrale behandeling van alle aandoeningen tegelijkertijd. De eerste zeven weken verblijf je in onze kliniek in Epen. In een persoonlijk behandelplan stel je op wat je wilt bereiken en hoe je dat samen met je behandelteam gaat realiseren. De gastvrije omgeving en de talrijke faciliteiten binnen de kliniek zorgen ervoor dat jij alle ruimte hebt om aan jezelf te kunnen werken. In de zeven weken daarna breng je onder begeleiding van je ambulante behandelaren je nieuwe inzichten en opgedane kennis in de praktijk.

Verschillende soorten depressie

Recidiverende depressie

Als de depressieve klachten steeds terugkeren spreken we van een recidiverende depressie. 

Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een psychische aandoening. De stoornis herken je aan de afwisseling van extreem sombere of juist manische episodes. Een bipolaire stoornis wordt ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd.

Chronisch depressief

Een chronische depressie wordt ook wel een dysthymie of dysthyme stoornis genoemd. Wanneer je last hebt van een dysthyme depressie ben je minstens twee jaar chronisch depressief. 

De kenmerken van dysthymie zijn vaak minder opvallend dan een 'normale' depressie en de depressieve klachten kunnen soms voor korte tijd afnemen.

Seizoensgebonden depressie

Wanneer iemand elk jaar in hetzelfde seizoen last heeft van depressieve klachten spreken van een seizoensgebonden depressie. Voor de meeste mensen uit zich dit in een winterdepressie, maar ook een herfstdepressie, zomerdepressie of voorjaarsdepressie is mogelijk.

Postnatale depressie

Sommige vrouwen hebben na de bevalling nog maanden lang last een sombere stemming. Als de stemmingsklachten aanhouden spreken we van postpartum depressie of postnatale depressie. 

Terugval voorkomen

Van een depressie herstellen of er goed mee leren omgaan

Een depressieve stoornis wordt vaak geïsoleerd behandeld. Dat wil zeggen dat de depressie als een op zichzelf staand probleem wordt gezien. Andere omstandigheden die ermee te maken hebben worden dan buiten beschouwing gelaten. Met als gevolg dat ongeveer 40% niet voldoende herstelt van de depressie of weer terugvalt. Bij U-center werken we intensief en integraal aan het geheel. Sommige mensen zijn kwetsbaar voor depressie waarbij sprake kan zijn van een familiaire aanleg. Helaas is depressie, net als andere psychische aandoeningen, veelal een chronische aandoening. Net zo belangrijk als herstel is daarom het vroeg leren herkennen van mogelijke terugval en weten wat te doen om de last te beperken. Tijdens onze behandeling maak je daarom een terugvalpreventieplan en een toekomst ontwikkelplan. Als je goed leert signaleren, en geleerde vaardigheden in de praktijk blijft brengen, kan je daarmee een hele goede kwaliteit van leven hebben.

Lees meer over onze behandelingen
vrijwillige opname depressie

Naasten

Hoe steun je iemand die een depressie heeft?

Als vriend of familie van iemand met een depressie kun je verschillende dingen doen om te helpen. In het geval van een acute situatie, zoals gevaar voor eigen leven en het willen plegen van zelfmoord, is het noodzakelijk om meteen contact te zoeken met de huisarts of crisisdienst.

Depressie is een ziekte en een depressief persoon is daarom niet altijd zichzelf. Oordeel dus niet als diegene zich onverschillig, ongeïnteresseerd of bot gedraagt. In ieder geval is het belangrijk om te blijven praten met elkaar, zonder daar al te veel nadruk op te leggen. Alleen er zijn voor degene met een depressie is soms ook al voldoende. Vaak voelt iemand zich geïsoleerd met zijn of haar gedachten en het voelen van ruimte om erover te kunnen praten helpt al. Maar zoek ook zelf ondersteuning, want omgaan met een dierbare die depressief is vraagt veel van je.

Meer informatie voor naasten

Hulp bij een depressie?

Op zoek naar een behandelcentrum voor de behandeling van je depressie? Meld je aan bij U-center en ga in een kortdurende behandeling samen met een team van behandelaren aan de slag met jezelf. Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Neem contact op Kennismaken

Onze aanpak

In 2x7 weken een nieuw perspectief

Aanmeldprocedure

Wij staan voor je klaar

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden