Verslaving

Pak zelf de controle terug

Iets wat fijn is, daar willen we zoveel mogelijk van hebben. Sommige mensen hebben echter geen 'stopknop' en kunnen verslaafd raken.

Het woord verslaving heeft voor veel mensen een onprettige betekenis. We gebruiken daarom ook vaak de neutralere term afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid kan variëren van licht tot ernstig of chronisch gebruik. We spreken van een verslaving wanneer je steeds meer of langduriger middelen gaat gebruiken of bepaald gedrag gaat vertonen. Je wilt minderen of stoppen, maar dit lukt je niet. Je krijgt last van een continue verlangen dat moeilijk te onderdrukken valt en veel van je tijd in beslag neemt.

Het woord verslaving heeft voor veel mensen een onprettige betekenis. We gebruiken daarom ook vaak de neutralere term afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid kan variëren van licht tot ernstig of chronisch gebruik. We spreken van een verslaving wanneer je steeds meer of langduriger middelen gaat gebruiken of bepaald gedrag gaat vertonen. Je wilt minderen of stoppen, maar dit lukt je niet. Je krijgt last van een continue verlangen dat moeilijk te onderdrukken valt en veel van je tijd in beslag neemt.

behandeling verslavingen u-center

Een verslaving herkennen

Hoe een verslaving zich uit kan per persoon verschillend zijn

Een verslaving kan zeer ontwrichtend werken in je relatie, gezin of op het werk. 

Symptomen

Meestal leidt een verslaving tot veel conflicten of spanningen. Soms kan je niet meer aan je belangrijkste verplichtingen voldoen. Vrijetijdsbestedingen en sociale of beroepsmatige activiteiten geef je op. Je probeert het te bagatelliseren, uit schaamte of schuldgevoel. Je tolerantie wordt echter steeds hoger, waardoor je steeds meer van iets nodig hebt om nog het gewenste effect te bereiken. Een verslaving kan ook samenhangen met andere klachten, zoals een depressie, angst of slapeloosheid. Hoe een verslaving zich uit is per persoon verschillend, maar onderstaande symptomen zijn voor veel verslaafden kenmerkend.

  • Tolerantie
  • Ontwenningsverschijnselen
  • Schuldgevoel
  • Opgeven van verplichtingen

Hoe behandelen we een verslaving

U-center behandelt jou als mens, niet alleen de diagnose. We kijken verder dan alleen de verslaving en gaan daarbij uit van een aantal basisinterventies. Voor verslaving is dit primair een detox en cognitieve gedragstherapie. Aanvullende interventies bestaan uit lichaamsgerichte behandelingen, expressieve therapieën en interventies gericht op leefstijlverandering. Tevens besteedt U-center aandacht aan de onderliggende oorzaken en persoonlijkheidskenmerken. Hierbij worden individuele gesprekken, groepstherapie, partnerrelatie- en systeemtherapie ingezet. Het is belangrijk dat je weer actief wordt en een dagritme, structuur en lichamelijke conditie opbouwt. De behandeling vindt plaats in een vast team met meerdere behandelaars, afgestemd op jouw specifieke situatie.

Lees meer over onze behandelingen
verslaving aan middelen

Verslaafd aan middelen

We onderscheiden tien soorten middelen. Alle middelen die overmatig gebruikt worden hebben met elkaar gemeen dat zij een directe uitwerking hebben op het beloningssysteem in de hersenen: een systeem dat een rol speelt bij het bekrachtigen van gedrag en het vormen van herinneringen. Centraal staat het controleverlies over het gebruik van de middelen.

Verslaafd aan gedrag

Mensen kunnen ook verslaafd raken aan bepaald gedrag, zoals bijvoorbeeld gokken. Gokken activeert, net als verslavende middelen, de beloningscircuits in de hersenen. Daardoor ontstaan vergelijkbare gedragssymptomen. Ook bij een gok- of gedragsverslaving verlies je de controle over je gedrag.  

Lees meer over gedragsverslavingen
gedragsverslavingen behandeling

Intensief traject

In een intensief traject doen wij er alles aan om je te helpen, zodat je in korte tijd vooruitgang boekt. Daarbij verwachten we ook veel inzet van jouw kant. Een behandeling met verblijf biedt de voordelen van een kortdurende, intensieve, integrale behandeling van alle aandoeningen tegelijkertijd. In iedere fase van de behandeling is e-health een vast onderdeel van je behandeltraject. 

De eerste zes weken verblijf je in onze kliniek in Epen. In een persoonlijk behandelplan stel je op wat je wilt bereiken en hoe je dat samen met je behandelteam gaat realiseren. De gastvrije omgeving en de talrijke faciliteiten binnen de kliniek zorgen ervoor dat jij alle ruimte hebt om aan jezelf te werken. In de acht weken daarna breng je onder begeleiding van je ambulante behandelaren je nieuwe inzichten en opgedane kennis in de praktijk.

Integrale aanpak en maatwerk

Vaak is er bij een verslaving sprake van meerdere problemen. Denk aan een combinatie van depressie, angst, een trauma of nog een andere verslaving. Er kunnen dus ook andere oorzaken of gevolgen zijn die je klachten in stand houden. Dat alles vraagt om maatwerk. Daarom werken we vanuit een integrale aanpak, waarin we alles meenemen dat van invloed is op jouw leven en de gedragsverslaving. Denk ook aan je persoonlijkheid, relaties, gezinssituatie, werk en lichamelijke gezondheid. Samen met het behandelteam onderzoek je de oorzaken van je verslaving en verander je met nieuwe inzichten de gedragspatronen die je klachten in stand houden.

Familie, partners en vrienden

Leven met iemand met een verslaving

Het leven met een verslaafde is moeilijk en kent veel spanning, verdriet en conflict. Het is voor familie, partner en vrienden vreselijk om aan te moeten zien hoe hun geliefde steeds verder wegglijdt in zijn of haar verslaving. Het contact glipt als zand door je vingers. Ontkenning kan tot veel frustratie en woede leiden en je krijgt de neiging te gaan controleren. Daarmee loopt de spanning nog hoger op en meer wegvluchten in het gedrag en leugens zijn vaak het gevolg. Samen zit je gevangen in een vicieuze cirkel. Verslaving maakt veel kapot. Inderdaad, ‘meer dan je lief is...' Tot je op een dag merkt dat het zo niet meer verder kan. Uit ervaring weten wij dat het veel moeite kost om iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag. Er rust in Nederland nog altijd een taboe op verslavingen. Daarbij komt dat de meeste verslaafden vinden dat zij juist géén probleem hebben. Doe het daarom niet alleen en zoek steun en hulp bij vrienden en familie of bij professionele hulpverleners.

Meer informatie

Onze aanpak

Krijg weer grip op je leven

Aanmeldprocedure

Wij staan voor je klaar

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden