Verwijzen naar U-center

Je patiënt is bij ons in goede handen

Wellicht heeft je patiënt al een lange zoektocht achter de rug naar een goede behandeling voor zijn/haar problematiek.

Een verwijzing naar U-center kan een uitkomst zijn, maar eerst wil je natuurlijk weten of U-center de mogelijke oplossing is. We informeren je graag welke patiënten baat kunnen hebben bij ons programma en hoe je hen kunt doorverwijzen.

Een verwijzing naar U-center kan een uitkomst zijn, maar eerst wil je natuurlijk weten of U-center de mogelijke oplossing is. We informeren je graag welke patiënten baat kunnen hebben bij ons programma en hoe je hen kunt doorverwijzen.

Criteria en checklist

Is U-center geschikt voor jouw patiënt?

Heb je het vermoeden dat je patiënt lijdt aan ernstige psychische klachten of verslaving? Is een ambulante behandeling niet (meer) intensief en effectief genoeg? Doorloop dan de volgende checklist om te onderzoeken of je patiënt in aanmerking komt voor een klinische behandeling. Er dient minstens sprake te zijn van één of meerdere DMS-5 diagnoses.

Er is bijvoorbeeld sprake van:

 • ernstige depressie, angst, trauma, somatische symptoomstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis en of verslaving
 • meer dan één psychische diagnose (comorbiditeit)
 • bijkomende somatische problematiek
 • sociaal, psychologisch of fysiek dysfunctioneren
 • vastlopen op meerdere levensgebieden
 • langdurige of steeds terugkerende klachten
 • eerdere (ambulante) behandelingen met onvoldoende resultaat
 • overbelast supportsysteem of onhoudbare thuissituatie
 • noodzaak van een behandelomgeving die structuur en bescherming biedt
 • een diagnostische vraag die alleen in de klinische setting onderzocht kan worden
 • noodzaak om klinisch op medicatie in te stellen of om medicatie af te bouwen

Bij een combinatie van meerdere factoren uit deze lijst komt jouw patiënt waarschijnlijk in aanmerking voor een klinische behandeling. Indien je twijfelt kun je alsnog de patiënt doorverwijzen naar ons triage centrum voor een juiste indicatiestelling.

Ons programma is geschikt voor mensen die een groot belang hebben om beter te worden en bereid zijn daar hard voor te werken. We behandelen patiënten vanaf 18 jaar. We hebben veel aandacht voor werkhervatting, een zinvolle dagbesteding en re-integratie in de maatschappij. Het programma kan ook volledig Engelstalig aangeboden worden in een van onze twee internationale teams. Met vrijwel alle zorgverzekeraars heeft U-center een contract, zowel in Nederland als in het buitenland.

Er kan ook sprake zijn van klachten waarvoor de behandelsetting van U-center minder geschikt is. Lees daarover meer op de pagina met voorwaarden.

Contra-indicaties

Help je patiënt op weg

Eenvoudig doorverwijzen naar U-center

Ons communicatie center is elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar voor verwijzers en voor potentiële cliënten. In het communicatie center werken ook psychologen. Zij denken mee, geven informatie en kunnen zowel jou als je cliënt adviseren. Zij coördineren ook de triage en indicatiestelling voor opname samen met een regiebehandelaar.

Lees hieronder meer over de verwijsprocedure.

Stap 1

Bespreek het met je patiënt

Bespreek het met je patiënt

Stap 1

Indien je graag een patiënt wilt doorverwijzen bespreek dat dan eerst samen. De patiënt moet zelf namelijk de eerste stap zetten om zich bij ons aan te melden. Dit kan telefonisch of online via deze website. We zetten dan de intake procedure in gang, waarin veel ruimte is voor vragen en uitleg van het aanmeldproces.

Stap 2

Exploratie met je patiënt

Exploratie met je patiënt

Stap 2

Middels een telefonische screening van ongeveer 20 minuten met de patiënt zelf, brengen we zijn/haar klachten globaal in kaart. We kunnen dan een eerste inschatting maken van de problematiek en de hulpvraag. Indien we aan de hand van de eerste informatie en criteria aan beide kanten besluiten de aanmelding voort te zetten, gaat jouw verwijzing een belangrijke rol spelen.

Stap 3

De verwijsbrief

De verwijsbrief

Stap 3

Om in aanmerking te komen voor behandeling en vergoeding door de zorgverzekering is een officiële verwijsbrief van de huisarts (of medisch specialist/psychiater) nodig. Ben je zelf huisarts? Dan kan de verwijzing veilig en volledig via zorgdomein ingediend worden.

Voor een zelfgemaakte verwijzing is het belangrijk om aan de volgende eisen van de zorgverzekeraars te voldoen. Vermeld daarbij altijd:

 • Verwijzing naar klinische SGGZ
 • Specifiek verwijzen naar U-center
 • (Vermoeden) DSM-5 diagnose(s)
 • Jouw reden van verwijzing (niet op verzoek van patiënt)
 • Jouw AGB-code
 • Jouw handtekening

Je kunt ook gebruik maken van ons Format Verwijzing naar U-center. Klik hier om deze te downloaden

Stap 4

Rapportages

Rapportages

Stap 4

Om een goed beeld van de problematiek te krijgen ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie over eerder gevolgde behandelingen en uit het huisartsenjournaal. Dit kan een afsluitende rapportage zijn of een tussentijdse evaluatie. We lezen daarin graag terug met welke klachten en hulpvraag de patiënt zich meldde, welke interventies er zijn toegepast en wat dat daar het effect van was. Indien er al sprake is van een (vermoedelijke) diagnose deze ook graag benoemen. Indien jij zelf behandelaar bent (geweest) kun je zelf deze rapportage op sturen. Anders dient de cliënt eerdere brieven zelf op te vragen bij zijn/haar behandelaar, maar dat kost vaak veel tijd. Indien er uit deze informatie geen duidelijke contra-indicaties aan het licht komen, volgt er een persoonlijk adviesgesprek.

Stap 5

Adviesgesprek

Adviesgesprek

Stap 5

Voorafgaand aan het adviesgesprek vult de patiënt de ROM voormeting (diverse vragenlijsten) in. Tijdens het adviesgesprek vormt U-center zich op basis van het klinisch interview samen met alle verzamelde informatie een totaalbeeld van de klachten van de patiënt, eventueel ondersteund door een hetero-anamnese tijdens het adviesgesprek. Het gesprek wordt altijd gevoerd met een psycholoog en regiebehandelaar. Indien nodig wordt de situatie verder intern binnen het triage-team of met jou als zorgprofessional besproken. Bij een positieve indicatie volgt een voorlopige  diagnose en adviezen voor het behandelplan in de kliniek.

Stap 6

Opname

Opname

Stap 6

Indien de patiënt een positieve indicatiestelling voor opname bij U-center krijgt en zelf ook voor opname kiest, wordt de opnamedatum meteen ingepland. Deze kan meestal binnen 2-4 weken na het adviesgesprek starten, te allen tijde ruim binnen De Treeknorm (6 weken). Bij start van de klinische fase vindt uitgebreidere en verdiepende diagnostiek plaats als basis voor het behandelplan.

Stap 7

Tussentijds contact met jou als verwijzer

Tussentijds contact met jou als verwijzer

Stap 7

Graag houden we je op de hoogte van de voortgang van het behandeltraject. Zo zullen we je, indien gewenst, doorgeven wat de uitkomst van het adviesgesprek is en wanneer de opnamedatum is. Na het behandeltraject stuurt de regiebehandelaar een afsluitende brief met informatie over de behandeling. Mochten er voor de verwijzing of gedurende het proces nog vragen zijn, staan we je graag te allen tijde te woord.

Verwijzen

Heb je nog vragen of wil je direct doorverwijzen? Neem dan contact met ons op. Je krijgt een professional aan de lijn die je verder helpt.

Neem contact op

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden