Scholing & Opleiding

U-cademy

U-center hecht veel waarden aan 'education permanente', aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. We leren graag zelf elke dag weer bij en we geven graag onze kennis en ervaring door aan jou als professional in onze U-cademy. Dat kan in de vorm van geaccrediteerde cursussen en workshops, bijvoorbeeld over verslaving, depressie en trauma, maar ook over interventies zoals Motivational Interviewing. Het is ook mogelijk om een trainingsdag bij te wonen van U-center in ons behandelcentrum in Epen.

U-center hecht veel waarden aan 'education permanente', aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. We leren graag zelf elke dag weer bij en we geven graag onze kennis en ervaring door aan jou als professional in onze U-cademy. Dat kan in de vorm van geaccrediteerde cursussen en workshops, bijvoorbeeld over verslaving, depressie en trauma, maar ook over interventies zoals Motivational Interviewing. Het is ook mogelijk om een trainingsdag bij te wonen van U-center in ons behandelcentrum in Epen.

Scholing voor professionals

Maak gebruik van ons bestaande aanbod, of vraag een cursus of workshop aan op maat voor jouw organisatie. Training kan op jouw locatie gegeven worden, of bij U-center in Epen of Driebergen. In afstemming regelen wij ook graag de accreditaties bij verschillende beroepsverenigingen.

U-cademy cursusaanbod professionals extern

 • Update Verslavingszorg (geaccrediteerd voor huisartsen, bedrijfsartsen en psychiaters)
 • Motivational Interviewing (geaccrediteerd voor bedrijfsartsen)
 • Burnout en somatoforme stoornissen: herkenning en behandeling
 • Cursus Beter Slapen

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op.

Neem contact op

Scholing voor medewerkers

U-cademy scholing voor medewerkers van U-center

Wij hebben een uitgebreid opleidingsplan voor alle medewerkers van U-center, bestaande uit:

 • Postmaster opleidingen: U-center biedt 11 Postmaster plaatsen die psychologen opleiden tot gezondheidszorg psycholoog (GZ), psychotherapeut (PT) en klinisch psycholoog (KP). We werken hierin samen met RINO Zuid in Eindhoven, RINO Groep in Utrecht en Postgraduaat Psychotherapie Opleidingen in Leuven
 • Opleidingsplaats voor een Verpleegkundig Specialist in samenwerking met Zuyd Hogeschool
 • Betaalde traineeships van een jaar voor beginnende psychologen, die extern scholing gaan volgen in cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie, met interne werkbegeleiding en supervisie door senior psychologen van U-center
 • Stageplaatsen voor psychologiestudenten (die kunnen uitlopen in een traineeship)
 • Stageplaatsen voor vaktherapeuten (bijv. dramatherapie)
 • Deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers via externe cursussen op basis- en verdiepingsniveau zoals CGT, EMDR, Schema Therapie, ACT, MBCT
 • Incompany trainingen voor alle medewerkers zoals: Mentalisation Based training (MBT), suïcide preventie, omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Trainingen voor ondersteunend personeel en voor de OR
 • Personal coaching voor alle medewerkers gericht op persoonlijke ontwikkeling

Voor vragen neem gerust contact op met onze HRM afdeling.

Neem contact op

Leren van elkaar

Samenwerken met U-center?

Neem contact op