Wie behandelen we

Cliënten met meervoudige psychische aandoeningen en verslavingen

Vaak is er sprake van meerdere klachten tegelijkertijd en achterliggende oorzaken die elkaar beïnvloeden.

Meervoudige psychische aandoeningen komen veel voor, maar er zijn weinig organisaties die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

Meervoudige psychische aandoeningen komen veel voor, maar er zijn weinig organisaties die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

 • verzekeringen

  Vergoed door de zorgverzekering

  Laat een verzekeringscheck doen Lees meer
 • wachttijd

  Geschatte wachttijd voor cliënten: 3 tot 6 weken

  Laatst geupdate op 17-01-2021 Lees meer
 • tevredenheid

  Cliënten raden ons aan

  Gemiddeld scoren we een 8,2 op cliënttevredenheid Lees meer

2x7 weken

Middels een unieke aanpak behandelen we de mens, niet alleen de diagnose

U-center is expert op het gebied van behandelen van meervoudige problematieken. Wij bieden een integrale behandeling bestaande uit een opname van 7 weken en een ambulant vervolgtraject van 7 weken. Daarin werken we samen aan duurzame verandering.

7 weken klinische opname

De eerste fase van de behandeling bestaat uit een 7 weekse klinische opname. De eerste week staat vooral in het teken van verdiepende diagnostiek en het opstellen van een individueel behandelplan. Er worden samen met de cliënt realistische doelen vastgesteld. Alle programmaonderdelen zijn gericht op het ontdekken, bewust worden, en veranderen van gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Dit doen we door onder andere individuele gesprekken, groepssessies en leefstijlverandering. We maken hierbij gebruik van het Bio-Psycho-Sociale model en de ‘U-turn’. Middels de diversiteit aan specialismen en vakgebieden die we in huis hebben kunnen we een dagvullend programma aanbieden, afgestemd op de hulpvraag en behoeften van onze cliënt. Vanaf de derde week wordt er al een begin gemaakt met een toekomst ontwikkelingsplan. We willen cliënten namelijk de regie over hun leven teruggeven, zodat ze zelf de tools in huis hebben om het geleerde straks thuis toe te passen en duurzame verandering te bewerkstelligen.

7 weken ambulante behandeling

De tweede fase bestaat uit 7 weken ambulante vervolgbehandeling. Voor veel cliënten is het namelijk een erg spannende stap om weer terug te gaan naar de thuissituatie. Ze moeten immers de opgedane kennis en vaardigheden nu gaan toepassen in de praktijk. Middels persoonlijke e-health (blogs en videochats) bieden onze professionals de juiste begeleiding en ondersteuning. We besteden vooral aandacht aan het herhalen en daarmee borgen van de inzichten en vaardigheden die in de kliniek zijn ontwikkeld. Daarnaast bieden we, indien gewenst, advies voor een eventueel gepast ambulant natraject in de eigen regio.

 

Onze multidisciplinaire aanpak

Therapieën en interventies

Dankzij de vele specialisten en disciplines die we bij U-center in huis hebben kunnen we een breed scala aan therapieën, interventies en methodieken aanbieden tijdens de behandeling. Per cliënt wordt gekeken naar de problematiek en de hulpvraag en een passend behandelprogramma opgesteld. Onze teamleden zorgen samen voor het uitgebreide pakket van interventies dat U-center in huis heeft. Hiermee wordt voor elke cliënt een bij zijn of haar stoornissen en bij de persoon passend programma samengesteld. Daarbij worden ook transdiagnostische interventies aangeboden, die belangrijke vaardigheden aanleren.

Het behandelprogramma

De behandelvisie van U-center

U-center gaat uit van de autonomie en veerkracht van cliënten met psychische aandoeningen en problemen. Iedereen kan verder komen, is ons motto. We leren cliënten nieuwe inzichten en vaardigheden om hun gedragspatronen te veranderen en om terugval in ernstige psychische klachten te voorkomen. Het perspectief veranderen door zelf grip te krijgen is het uitgangspunt.
Om dit te bereiken werkt U-center in een kort, intensief en gestructureerd programma, integraal aan alle psychische problemen tegelijkertijd.
Het ‘biopsychosociale model’ en de ‘theorie U’ vormen de theoretische basis voor diagnostiek en behandeling: de analyse van de problematiek, het behandelplan en het te volgen behandelprogramma.

Psychotherapeutische interventies staan centraal, waar nodig ondersteund met farmacotherapie. Klachtenvermindering is zeker een doel, maar de focus ligt vooral op het veranderen van gedrag en leefstijl: anders leren omgaan met klachten en problemen en daarmee preventief terugval verminderen of minder heftig maken. Daarmee krijgt de cliënt meer regie over zijn of haar psychisch welbevinden.

Methodisch wordt primair gewerkt met evidence based behandelingen, volgens vigerende richtlijnen voor de diverse aandoeningen; dat wil zeggen primair met cognitieve gedragstherapie (waaronder ook derde generatie cognitieve gedragstherapie zoals ACT en MBCT), chronotherapie (lichttherapie), schema-focused therapie, systeemtherapie, EMDR voor traumata en zo nodig farmacotherapie. Deze interventies worden aangevuld met inzichtgevende therapie, lichaamsgericht werken, creatieve en expressieve methodes, systemische methodes en het betrekken van het werk in de behandeling.

U-center werkt met een klinisch programma van 7 weken, waarin een gestructureerd zorgpad wordt aangeboden voor de primaire diagnose. Tegelijkertijd worden integraal de comorbide stoornissen behandeld in individuele en groepssessies. Het behandelprogramma in de kliniek is intensief en beslaat de hele dag. Elke dag zijn er groepssessies, individuele sessies, is er tijd voor zelfwerkzaamheid en er wordt aan leefstijlverandering gewerkt.

In week 1 vindt uitgebreide intake en verdiepende diagnostiek plaats in de kliniek door het multidisciplinaire team. Onze cliënt wordt vanaf het begin bijgestaan door een vaste regiebehandelaar en mentor, waar hij/zij altijd terecht kan. Het behandelplan wordt in week 1 in overleg met de cliënt opgesteld. In de 3e à 4e week worden familie en vrienden bij de behandeling betrokken tijdens de Family and Friends Day. Ook partners en andere naasten worden betrokken in het plan. Op indicatie zijn er individuele gesprekken met de werkgever of UWV/arbodienst.
Tijdens de klinische periode maakt de cliënt zijn Toekomst Ontwikkelingsplan (TOP) met eventueel een re-integratieplan naar werk.

Na de klinische interventie volgt een ambulant vervolgtraject, dat kan variëren in duur en intensiteit.

Het behandelcentrum

Waar komt je patiënt terecht?

Doorverwijzen

Is je patiënt geschikt voor U-center?

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden