Wie behandelen we

Cliënten met meervoudige psychische aandoeningen en verslavingen

Vaak is er sprake van meerdere klachten tegelijkertijd en achterliggende oorzaken die elkaar beïnvloeden.

Meervoudige psychische aandoeningen komen veel voor, maar er zijn weinig organisaties die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

Meervoudige psychische aandoeningen komen veel voor, maar er zijn weinig organisaties die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

 • verzekeringen

  Vergoed door de zorgverzekering

  Lees goed de voorwaarden Lees meer
 • wachttijd

  Geschatte wachttijd: 3 tot 4 weken

  Laatst geupdate op 04-07-2022 Lees meer
 • tevredenheid

  Cliënten raden ons aan

  Gemiddeld scoren we een 8,4 op cliënttevredenheid Lees meer

Kort en intensief

Middels een unieke aanpak behandelen we de mens, niet alleen de diagnose

U-center is expert op het gebied van behandelen van meervoudige problematieken. Wij bieden een integrale behandeling bestaande uit een opname van 6 weken en een ambulant vervolgtraject van 8 weken. Daarin werken we samen aan duurzame verandering.

6 weken klinische opname

De eerste fase van de behandeling bestaat uit een 6 weekse klinische opname. De eerste dagen staan vooral in het teken van verdiepende diagnostiek en het vaststellen van een individueel behandelplan. Er worden samen met de cliënt realistische doelen vastgesteld. Alle programmaonderdelen zijn gericht op het ontdekken, bewust worden, en veranderen van gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Dit doen we door onder andere individuele gesprekken, groepssessies, e-health en leefstijlverandering. We maken hierbij gebruik van het Bio-Psycho-Sociale model en de ‘U-turn’. Middels de diversiteit aan specialismen en vakgebieden die we in huis hebben kunnen we een dagvullend programma aanbieden, afgestemd op de hulpvraag en behoeften van onze cliënt. Vanaf de derde week wordt er al een begin gemaakt met een toekomst ontwikkelingsplan. We willen cliënten namelijk de regie over hun leven teruggeven, zodat ze zelf de tools in huis hebben om het geleerde straks thuis toe te passen en duurzame verandering te bewerkstelligen.

8 weken ambulante behandeling

De tweede fase bestaat uit 8 weken ambulante vervolgbehandeling. Voor veel cliënten is het namelijk een erg spannende stap om weer terug te gaan naar de thuissituatie. Ze moeten immers de opgedane kennis en vaardigheden nu gaan toepassen in de praktijk. Middels e-health bieden onze professionals de juiste begeleiding en ondersteuning. We besteden vooral aandacht aan het herhalen en daarmee borgen van de inzichten en vaardigheden die in de kliniek zijn ontwikkeld. 
In de derde week van het ambulante traject heeft de cliënt een terugkomdag in Epen. Hier ziet hij of zij ook de cliënten terug uit de introductiegroep. De ambulante behandeling zal in intensiteit afnemen in de periode van 8 weken.

 

Onze multidisciplinaire aanpak

Therapieën en interventies

Dankzij de vele specialisten en disciplines die we bij U-center in huis hebben kunnen we een breed scala aan (online) therapieën, interventies en methodieken aanbieden tijdens de behandeling. Per cliënt wordt gekeken naar de problematiek en de hulpvraag en een passend behandelprogramma opgesteld. Onze teamleden zorgen samen voor het uitgebreide pakket van interventies dat U-center in huis heeft. Hiermee wordt voor elke cliënt een bij zijn of haar stoornissen en bij de persoon passend programma samengesteld. Daarbij worden ook transdiagnostische interventies aangeboden, die belangrijke vaardigheden aanleren. In iedere fase van de behandeling is e-health een vast onderdeel van het behandelaanbod. Je kunt dan denken aan online behandelmodules en zelfhulpmodules, soms in combinatie met dagboeken, die aanvullend op de reguliere therapieën ingezet worden. E-health draagt bij aan actieve betrokkenheid en helpt regie over het leven te nemen. 

Het behandelprogramma

De behandelvisie van U-center

U-center gaat uit van de autonomie en veerkracht van cliënten met psychische aandoeningen en problemen. Iedereen kan verder komen, is ons motto. We leren cliënten nieuwe inzichten en vaardigheden om hun gedragspatronen te veranderen en om terugval in ernstige psychische klachten te voorkomen. Het perspectief veranderen door zelf grip te krijgen is het uitgangspunt.

Psychotherapeutische interventies staan centraal, waar nodig ondersteund met farmacotherapie. Klachtenvermindering is zeker een doel, maar de focus ligt vooral op het veranderen van gedrag en leefstijl: anders leren omgaan met klachten en problemen en daarmee preventief terugval verminderen of minder heftig maken. Daarmee krijgt de cliënt meer regie over zijn of haar psychisch welbevinden.

Methodisch wordt primair gewerkt met evidence based behandelingen, volgens vigerende richtlijnen voor de diverse aandoeningen; dat wil zeggen primair met cognitieve gedragstherapie (waaronder ook derde generatie cognitieve gedragstherapie zoals ACT en MBCT), chronotherapie (lichttherapie), schema-focused therapie, systeemtherapie, EMDR voor traumata en zo nodig farmacotherapie. Deze interventies worden aangevuld met inzichtgevende therapie, lichaamsgericht werken, creatieve en expressieve methodes, systemische methodes en het betrekken van het werk in de behandeling.

Het behandelcentrum

Waar komt je patiënt terecht?

Doorverwijzen

Is je patiënt geschikt voor U-center?