Een traject bij U-center starten

Je werknemer is bij ons in goede handen

Wellicht heeft je werknemer al een lange zoektocht achter de rug naar een goede behandeling voor zijn of haar problematiek.

Een traject bij U-center kan een uitkomst zijn, maar het betreft een keuze die weloverwogen gemaakt dient te worden. We informeren je graag over wat we voor je werknemer zouden kunnen betekenen en wanneer U-center een geschikte keuze zou zijn.

Een traject bij U-center kan een uitkomst zijn, maar het betreft een keuze die weloverwogen gemaakt dient te worden. We informeren je graag over wat we voor je werknemer zouden kunnen betekenen en wanneer U-center een geschikte keuze zou zijn.

Criteria en checklist

Is U-center geschikt voor je werknemer?

Heb je het vermoeden dat je werknemer lijdt aan ernstige psychische klachten of verslaving? Is een ambulante behandeling niet (meer) intensief en effectief genoeg? Doorloop dan de volgende checklist om te onderzoeken of je werknemer in aanmerking zou kunnen komen voor en klinische behandeling

Er is bijvoorbeeld sprake van:

 • ernstige depressie, angst, trauma, somatische symptoomstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis en of verslaving
 • meer dan één psychische diagnose (comorbiditeit)
 • bijkomende somatische problematiek
 • sociaal, psychologisch of fysiek dysfunctioneren
 • vastlopen op meerdere levensgebieden
 • langdurige of steeds terugkerende klachten
 • eerdere (ambulante) behandelingen met onvoldoende resultaat
 • overbelast supportsysteem of onhoudbare thuissituatie
 • noodzaak van een behandelomgeving die structuur en bescherming biedt
 • een diagnostische vraag die alleen in de klinische setting onderzocht kan worden
 • noodzaak om klinisch op medicatie in te stellen of om medicatie af te bouwen

Bij een combinatie van meerdere factoren uit deze lijst komt jouw werknemer waarschijnlijk in aanmerking voor een klinische behandeling. Indien je twijfelt kun je alsnog je werknemer doorverwijzen naar ons triagecentrum voor een juiste indicatiestelling.

Wat is nog meer goed om te weten? Ons programma is geschikt voor mensen die een groot belang hebben om beter te worden en bereid zijn daar hard voor te werken. We behandelen cliënten vanaf 18 jaar. We hebben veel aandacht voor werkhervatting, een zinvolle dagbesteding en re-integratie in de maatschappij. Het programma kan ook volledig Engelstalig aangeboden worden in een van onze twee internationale teams. Met vrijwel alle zorgverzekeraars heeft U-center een contract, zowel in Nederland als in het buitenland.

Help je medewerker op weg

Zoek contact met U-center

Ons communicatie center is elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur telefonisch beschikbaar voor verwijzers, werkgevers en potentiële cliënten. In het communicatie center werken ook psychologen. Zij denken mee, geven informatie en kunnen zowel jou als je werknemer adviseren. Zij coördineren ook de triage en indicatiestelling voor opname samen met een regiebehandelaar.

Stap 1

Bespreek het met je werknemer

Bespreek het met je werknemer

Stap 1

Indien je graag een werknemer wilt doorverwijzen bespreek dat dan eerst samen. De persoon in kwestie moet namelijk zelf de eerste stap zetten om zich bij ons aan te melden. Dit kan telefonisch of online via deze website. We zetten dan de intake procedure in gang, waarin veel ruimte is voor vragen en uitleg van het aanmeldproces.

Stap 2

Exploratie met je werknemer

Exploratie met je werknemer

Stap 2

Middels een telefonische screening van ongeveer 20 minuten met de werknemer zelf, brengen we zijn/haar klachten globaal in kaart. We kunnen dan een eerste inschatting maken van de problematiek en de hulpvraag. Indien we aan de hand van de eerste informatie en criteria aan beide kanten besluiten de aanmelding voort te zetten, zijn er een aantal documenten nodig.

Stap 3

De verwijsbrief

De verwijsbrief

Stap 3

Om in aanmerking te komen voor behandeling en vergoeding door de zorgverzekering is een officiële verwijsbrief van de huisarts (of medisch specialist/psychiater) nodig. De werknemer dient deze zelf op te vragen. Indien er een bedrijfsarts betrokken is, kan deze in een aantal gevallen ook een verwijsbrief maken. Bij het communicatie center geven we je hierover graag meer informatie. 

Stap 4

Rapportages

Rapportages

Stap 4

Om een goed beeld van de problematiek te krijgen ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie over eerder gevolgde behandelingen en uit het huisartsenjournaal. Welke stappen zijn er al genomen om de werknemer te te helpen en te begeleiden? Dit kan een afsluitende rapportage zijn of een tussentijdse evaluatie. We lezen daarin graag terug met welke klachten en hulpvraag de cliënt zich meldde, welke interventies er zijn toegepast en wat dat daar het effect van was. 

Stap 5

Adviesgesprek

Adviesgesprek

Stap 5

Voorafgaand aan het adviesgesprek vult de cliënt de ROM voormeting (diverse vragenlijsten) in. Tijdens het adviesgesprek vormt U-center zich op basis van het klinisch interview samen met alle verzamelde informatie een totaalbeeld van de klachten van de cliënt, eventueel ondersteund door een hetero-anamnese tijdens het adviesgesprek. Het gesprek wordt altijd gevoerd met een psycholoog en regiebehandelaar. Indien nodig wordt de situatie verder intern binnen het triage-team besproken. Bij een positieve indicatie volgt een voorlopige diagnose en adviezen voor het behandelplan in de kliniek.

Stap 6

Opname

Opname

Stap 6

Indien de cliënt een positieve indicatiestelling voor opname bij U-center krijgt en zelf ook voor opname kiest, wordt de opnamedatum meteen ingepland. Deze kan meestal binnen 2-4 weken na het adviesgesprek starten, te allen tijde ruim binnen De Treeknorm (6 weken). Uiteraard wordt alle verworven informatie duidelijk en veilig overgedragen naar onze behandelaren in de kliniek. Bij start van de klinische fase vindt uitgebreidere en verdiepende diagnostiek plaats als basis voor het behandelplan.

Stap 7

Tussentijds contact met jou als verwijzer

Tussentijds contact met jou als verwijzer

Stap 7

Graag houden we je op de hoogte van de voortgang van het behandeltraject. Dit is echter alleen mogelijk indien de client hier schriftelijk toestemming voor geeft. Zo zullen we je, indien gewenst, doorgeven wat de uitkomst van het adviesgesprek is en wanneer de opnamedatum is. Na het behandeltraject stuurt de regiebehandelaar een afsluitende brief met informatie over de behandeling. Mochten er voor de verwijzing of gedurende het proces nog vragen zijn, staan we je graag te allen tijde te woord.

Een traject starten

Heb je nog vragen of wil je direct doorverwijzen? Neem dan contact met ons op. Je krijgt meteen een professional aan de lijn die je verder helpt.

Neem contact op

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden