Wie behandelen we

Cliënten met meervoudige psychische aandoeningen en verslavingen

Vaak is er sprake van meerdere klachten tegelijkertijd en achterliggende oorzaken die elkaar beïnvloeden.

Meervoudige psychische aandoeningen komen veel voor, maar er zijn weinig organisaties die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

Meervoudige psychische aandoeningen komen veel voor, maar er zijn weinig organisaties die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

14 weken

U-center is expert op het gebied van behandelen van meervoudige problematieken

We gaan uit van de autonomie en veerkracht van cliënten. We leren cliënten nieuwe inzichten en vaardigheden om hun gedragspatronen te veranderen en om terugval in ernstige psychische klachten te voorkomen. Het perspectief veranderen door zelf grip te krijgen is het uitgangspunt. Iedereen kan verder komen, is ons motto.

Om dit te bereiken werkt U-center in een kort, intensief en gestructureerd programma, integraal aan alle psychische problemen tegelijkertijd. De behandeling bestaat uit een klinische opname van 6 weken en een ambulant vervolgtraject van 8 weken. Daarin werken we samen aan duurzame verandering.

6 weken klinische opname

De eerste fase van de behandeling bestaat uit een 6 weekse klinische opname. Voorafgaand aan de opname plannen we een indicatiedag die in het teken staat van diagnostiek en het indiceren van een individueel behandelplan. Er worden samen met de cliënt realistische doelen vastgesteld. Alle programmaonderdelen zijn gericht op het ontdekken, bewust worden, en veranderen van gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Dit doen we door onder andere individuele gesprekken, groepssessies en leefstijlverandering. We maken hierbij gebruik van het Bio-Psycho-Sociale model en de ‘U-turn’.

Onze cliënt wordt vanaf het begin bijgestaan door een vaste regiebehandelaar en mentor, waar hij/zij altijd terecht kan. Vanaf de derde week wordt er al een begin gemaakt met een toekomst ontwikkelingsplan. We willen cliënten namelijk de regie over hun leven teruggeven, zodat ze zelf de tools in huis hebben om het geleerde straks thuis toe te passen en duurzame verandering te bewerkstelligen. In deze fase wordt ook jij als werkgever of leidinggevende betrokken bij het reïntegratieplan. Ook kunnen er gesprekken gepland worden met de arbodienst of het UWV.

8 weken ambulante vervolgbehandeling

De tweede fase bestaat uit 8 weken ambulante vervolgbehandeling. Voor veel cliënten is het namelijk een erg spannende stap om weer terug te gaan naar de thuissituatie. Ze moeten immers de opgedane kennis en vaardigheden nu gaan toepassen in de praktijk. Middels persoonlijk contact en e-health bieden onze professionals de juiste begeleiding en ondersteuning. We besteden vooral aandacht aan het herhalen en daarmee borgen van de inzichten en vaardigheden die in de kliniek zijn ontwikkeld. Daarnaast bieden we, indien gewenst, advies voor een eventueel gepast nazorgtraject in de eigen regio.

Lees meer over onze aanpak

Onze multidisciplinaire aanpak

Therapieën en interventies

Dankzij de vele specialisten en disciplines die we bij U-center in huis hebben kunnen we een breed scala aan (online) therapieën, interventies en methodieken aanbieden tijdens de behandeling. Onze multidisciplinaire teams zorgen samen voor het uitgebreide pakket van interventies dat U-center in huis heeft. Hiermee wordt voor elke cliënt een passend behandelprogramma samengesteld. Psychotherapeutische interventies staan centraal, waar nodig ondersteund met farmacotherapie. Klachtenvermindering is zeker een doel, maar de focus ligt vooral op het veranderen van gedrag en leefstijl: anders leren omgaan met klachten en problemen en daarmee preventief terugval verminderen. Daarmee krijgt de cliënt meer regie over zijn of haar psychisch welbevinden.

Lees meer over onze behandelingen

Het behandelcentrum

Waar komt je werknemer terecht?

Doorverwijzen

Is je werknemer geschikt voor U-center?

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden