Partners

Samenwerking met gereputeerde organisaties

Ondersteuning en vertrouwen in onze behandelaanpak

U-center werkt samen met gereputeerde organisaties zoals bijvoorbeeld de KNMG en Healthcare for Internationals (H4i). Onze samenwerkingspartners ondersteunen ons en hebben vertrouwen in de hoogwaardige klinisch-therapeutische kwaliteitseisen van U-center. Dit uit zich in bepaalde samenwerkingsvormen.

Gespecialiseerd in begeleiding van artsen

Samenwerking KNMG

ABS-artsen is er voor artsen en hun omgeving bij problematisch middelengebruik en verslaving. Het Steunpunt ABS-artsen biedt vertrouwelijke hulp, advies, begeleiding en/of monitoring. ABS-artsen is een programma van de KNMG. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Het expertteam van ABS-artsen is sinds 2019 ondergebracht bij U-center. De KNMG kiest voor deze samenwerking om de kwaliteit van de dienstverlening van ABS-artsen op lange termijn te borgen

Neem contact op
"KNMG
"Samenwerking

Samenwerking Healthcare for Internationals (H4i)

Veel internationals ervaren psychische klachten. Bekend is dat meer dan 50% van de expats psychische klachten ervaart als gevolg van de verhuizing naar een ander land. Voor U-center, als behandelcentrum voor onder andere internationale cliënten, is Healthcare for Internationals (H4i) een mooie manier om kennis en expertise uit te wisselen en samen de zorg in Nederland voor deze cliënten verder uit te bouwen en te verbeteren. Wij maken ons sterk voor een goede behandeling van internationals/expats in hun eigen taal en met kennis van deze migratieproblematiek. Mede doordat we zelf ook expats en kennismigranten in dienst hebben.

Wat is H4i?

Healthcare for Internationals (H4i) is een non-profit netwerk van en voor organisaties, die Nederlandse gezondheidszorg beter willen laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van cliënten met een internationale achtergrond. H4i is een coöperatie waarbij zorgaanbieders en andere organisaties die de doelstellingen onderschrijven zich kunnen aansluiten. Het netwerk wordt gevormd door zorgaanbieders, zoals gezondheidscentra, aanbieders van ggz en verloskundigen. Ook andere belanghebbende organisaties kunnen zich aansluiten.

Internationale cliënten participeren in het netwerk als vertegenwoordigers van de doelgroep. Het netwerk ondersteunt aangesloten zorgaanbieders om in nauwe samenwerking met deze internationals hun zorgdiensten te innoveren. De leden delen kennis, best practices en instrumenten zoals opleiding van professionals op het gebied van transculturele communicatie en verschillen in zorgsystemen, e-health systemen, communicatie met de doelgroep en logistieke concepten.

Lees meer

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden