Investeren in elkaar

Blog

Gwendela Kleppers - 13-12-2018

Investeren in elkaar

Medewerkersdag U-center staat in het teken van inzicht krijgen in elkaars persoonlijkheden.

Vandaag vindt de jaarlijkse U-center medewerkersdag plaats op de bijzondere locatie AINSI, gelegen in het voormalige verpakkingsgebouw Noord van cementfabrikant ENCI in Maastricht. De middag staat geheel in het teken van inzicht krijgen in elkaars persoonlijkheden. Dat inzicht biedt een goede basis voor het werken met zelforganiserende teams. Het starten met zelforganiserende teams is geen doel op zich. Het is een middel om de U-center organisatie vorm te geven en continuïteit te borgen.

Persoonlijkheid
Alle U-center collega’s die vandaag meedoen hebben de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ingevuld. Dit is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung had een psychologische theorie opgezet waarin het brein op twee verschillende manieren werkt: een rationele (beoordelende) werking – Thinking of Feeling – en een irrationele (beschouwende) – Sensing of Intuition. Volgens Jung worden deze beide functies vervolgens geuit op twee verschillende manieren: een Introverte of een Extraverte. Op deze theorie zijn Katherine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers vervolgens verder gegaan. Verschillende coaches en trainers gebruiken MBTI om inzicht te krijgen in de persoonlijke talenten van werknemers in een bedrijf. U-center gebruikt het om het werken met zelforganiserende teams te stimuleren en verder mogelijk te maken.

Jouw eigen persoonlijkheidstype weten?
Doe dan hier de test! De test is een indicator van je MBTI type, maar uiteindelijk kan je dit type alleen zelf vaststellen, met de hulp van iemand die je de verschillende kwaliteiten (letters) kan uitleggen en met je kan reflecteren op je eigen (échte) voorkeuren. 

Meer inzicht

Contact met U-center

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden