ABS-artsen gaat samenwerken met U-center

Nieuws

Gwendela Kleppers - 11-12-2019

ABS-artsen gaat samenwerken met U-center

De artsenfederatie KNMG brengt het steunpunt van ABS-artsen onder bij U-center. ABS-artsen is gespecialiseerd in het begeleiden van artsen die te maken hebben met problematisch middelengebruik of verslaving.

“De KNMG kiest voor deze samenwerking om de kwaliteit van de dienstverlening van ABS-artsen op lange termijn te borgen”, legt Astraia Rühl, algemeen directeur van de KNMG, uit. “Ook is een structurele financiering van de activiteiten vanaf 1 maart 2020 noodzakelijk, als de ontwikkelsubsidie van het ministerie van VWS afloopt. De begeleiding en monitoring van ABS-artsen wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Aangezien de KNMG geen zorgaanbieder is, kan ABS-artsen onder uitvoering van de KNMG geen zorg declareren. We vinden het belangrijk dat het steunpunt zich binnen de context van een zorgaanbieder professioneel kan door ontwikkelen.”

Vanuit het oogpunt dat KNMG zich sterk maakt voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid, vond en vindt KNMG het belangrijk om een programma voor deze artsen en hun omgeving aan te bieden genaamd ABS-artsen. De afkorting ABS staat voor abstinentie – onthouding van verslaafde middelen – en het antiblokkeersysteem van een auto.

De KNMG heeft een toezichthoudende rol met betrekking tot de uitvoering van het programma. Ook blijft de KNMG zich inspannen voor de bewustwording van problematisch middelengebruik en verslaving. ABS-artsen zet zich namelijk ook in om problematisch middelengebruik onder artsen te voorkómen. ABS-artsen geeft presentaties en lezingen. Zij ontwikkelt voorlichtingsmateriaal om de risico’s op verslaving onder de aandacht te brengen van studenten, aios en artsen. Dit deel van voorlichting blijft de KNMG doen.

Ingrid Weijnen, directeur innovatie en ontwikkeling van U-center: “Met het onderbrengen van het steunpunt bij U-center verandert er niets aan de werkwijze ​en dienstverlening van ABS-artsen. Nieuwe professionals gaan het huidige expertteam versterken. Artsen kunnen ook in de toekomst vrijblijvend en anoniem contact opnemen via het telefoonnummer van ABS-artsen. Dit kan opgevolgd worden door meerdere telefonische contacten en een adviesgesprek met het expertteam van ABS-artsen bij U-center. Hiervoor wordt geen DBC geopend ​en artsen nemen net als in de huidige situatie zelf de beslissing of en waar ze in behandeling gaan. We zijn er trots op dat de KNMG met U-center de samenwerking aangaat en zullen dit mooie concept met veel enthousiasme verder ontwikkelen.”

Voor meer informatie over ABS-artsen, klik hier

 

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden