Vacatures:

GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Verpleegkundig Specialist (locatie Epen, Zuid Limburg)

Psychiater (locatie Epen, Zuid Limburg)

Basis psycholoog  (momenteel bezet)

Sociotherapeut (momenteel bezet)

Werkervaringsplekken

Medewerker communicatie center  (momenteel bezet)   

Stagiaires (momenteel bezet)

Open sollicitaties

U-center breidt uit! Vanwege groei zijn wij zowel voor onze locatie (kliniek) in Epen als voor onze locatie in Driebergen (ambulant en communicatie center), per direct op zoek naar diverse functies zoals Basis Psycholoog, GZ Psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog, Psychiater, Verpleegkundig Specialist, Sociotherapeut, Medewerker Communicatie Center.

Tevens zijn wij geïnteresseerd om in gesprek te gaan met vak therapeuten (zoals creatieve therapie, drama, muziek, dans), om invulling te geven aan ons weekend programma op onze locatie in Epen.

Voor informatie over de diverse functies kun je contact opnemen met Bert Rademaker (Business Unit Manager), tel. 043-4559109. Sollicitaties kun je richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

U-center is een groeiend psychotherapeutisch centrum dat klinische en ambulante behandelingen aanbiedt voor psychische aandoeningen en verslavingen, ook voor internationale cliënten. In onze resultaatgerichte ‘healing environment’, ervaart u deskundigheid, persoonlijke aandacht, gastvrijheid en toewijding. Daarnaast wordt er actief contact onderhouden met verwijzers, familie en werkgevers. In onze bewezen effectieve behandelingen wordt U-Center nauw ondersteund door een gerenommeerde Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad.

Op onze locatie in Driebergen is het Communicatie Center gevestigd, waar een team verantwoordelijk is voor acquisitie, screening, advisering en opname van en voor potentiële cliënten van U-center. Daarnaast staat de ambulante behandeling van cliënten centraal en wordt er middels E-health aandacht gegeven voor de nazorg van de cliënten die doorstromen vanuit U-center te Epen. Tevens wordt op deze locatie diagnostiek toegepast en worden adviesgesprekken gevoerd, ten behoeve van de selectie van cliënten. (www.u-center.nl)

 

Psychiater (locatie Epen, Zuid Limburg)

Wie zoeken wij: Per direct zijn wij op zoek naar een Psychiater.

Wat vragen wij:

 • Psychiater, bij voorkeur met kennis van cognitieve gedragstherapie en verslavingsproblematiek
 • Psychotherapeutische ervaring
 • Een teamplayer met bindend vermogen en ondernemingslust

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Bijdragen aan de missie en visie van U-center
 • Regiebehandelaarschap voor klinische behandelingen en het internationale team
 • Psychiatrische en medicatieconsulten
 • Crisisinterventie
 • Superviseren van diagnostiek en indicatiestelling.
 • Overleg met verwiizers en werkgevers

Plaats in de organisatie: Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager.

Profiel: Werk en behandelervaring op het gebied van afhankelijkheidsproblematiek, burn-out problematiek, stemmings- en angststoornissen, kunnen samenwerken binnen meerdere teams en protocollair kunnen werken.

Competenties: Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden passioneel, hoogwaardig, open geborgen en puur.

Uren per week: in overleg.

Arbeidsvoorwaarden: U-center biedt het volgende:

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform een eigen reglement.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ingrid Weijnen, Directeur Behandelzaken, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

 

GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Verpleegkundig Specialist (locatie Epen, Zuid Limburg)

Wat zoeken wij?

Vanwege groei zijn wij op onze locatie in Epen op zoek naar een ondernemende, innovatieve GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Verpleegkundig Specialist.

Taken en verantwoordelijkheden:

Bijdragen aan de missie van U-center, nl. de klachten en symptomen van de cliënten tot hanteerbare proporties terug te brengen en hen perspectief in hun leven te laten ontdekken, zodat ze het leven ten volle kunnen (be)leven vanuit zichzelf. Gebaseerd op bio- psycho- sociaal model en binnen onze vijf ankerwaarden. I.s.m. Psychiater en Verslavingsarts, definitief vaststellen van de diagnose en het behandelplan in de rol van Regiebehandelaar. Overleg met externen. Verzorgen, controleren en vaststellen afsluitende rapportages. Rapporteren in EPD van uitgevoerde interventies. Individuele- en Groepsbehandelingen en Partner/relatiegesprekken waaronder, afhankelijk van ervaring, (Cognitieve) Gedrags-, Interpersoonlijke-, Clientgerichte- en Systeemtherapie. In het Kernteam uitwisselen van cliënt gerelateerde informatie en vaststellen / bijsturen van de behandeling in de rol van Regiebehandelaar. Van de Verpleegkundig Specialist wordt specifiek verwacht een substantiële bijdrage te leveren aan  het positioneren van de functie van Verpleegkundig specialist binnen de organisatie. Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager.

Welke eisen stelt U-center aan een GZ-psycholoog /  Psychotherapeut / Verpleegkundig Specialist?

De GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Verpleegkundig Specialist beschikt over voldoende vakmanschap op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, om voldoende bij te dragen aan de ontwikkeling van een inhoudelijk kwalitatief goed behandelbeleid, alsmede op effectiviteit en efficiency en het juist behandelklimaat.

 • Postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Verpleegkundig Specialist.
 • BIG registratie en bij voorkeur lid van beroepsvereniging (als kwalitatief register) en in bezit van AGB code.
 • Relevante ervaring met behandeling van veelvoorkomende psychische ziektebeelden en afhankelijkheidsproblematieken, bij voorkeur in een residentiële setting met multidisciplinaire benadering.
 • Goede sociale vaardigheden en sterk empathisch vermogen. Kunnen motiveren en stimuleren van cliënten tijdens de behandeling, contacten ondersteunend en beschermend laten zijn en gericht op tot stand brengen van inzicht en gedragsverandering. Soms moet weerstand worden overwonnen.
 • T.b.v. overleg en rapportages, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en een sterke inhoudelijke bijdrage in multidisciplinaire cliëntenbesprekingen en beleidsoverleggen.

Competenties die wij vragen:

Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden Attent, Durf, Zelfbewust, Gedreven en Hoogwaardig. Vriendelijk en duidelijk tegelijk kunnen zijn.

Overige Competenties:

Proactief, teamplayer, in staat kansen te signaleren en te benutten, accuraat, prioriteiten stellen en overzicht bewaren;

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) in een innovatieve organisatie met persoonlijk perspectief en ontwikkelings- en studiemogelijkheden.
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De bedrijfscultuur van bij U-center B.V. is open en informeel.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker Business Unit Manager te Epen, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

 

Basis psycholoog tijdelijke invulling t.b.v. zwangerschapsverlof met mogelijkheid tot jaarcontract (locatie Driebergen) 

Wat zoeken wij?

Voor onze locatie in Driebergen U-center op zoek naar een ondernemende Psycholoog voor 32 uur per week (0,89 FTE). Het gaat hierbij om een tijdelijke invulling t.b.v. zwangerschapsverlof met de mogelijkheid tot een jaarcontract.

Taken en verantwoordelijkheden:

Bijdragen aan de missie van U-center, nl. de klachten en symptomen van de cliënten tot hanteerbare proporties terug te brengen en hen perspectief in hun leven te laten ontdekken, zodat ze het leven ten volle kunnen (be)leven vanuit zichzelf. Gebaseerd op bio- psycho- sociaal model en binnen de 5 ankerwaarden. I.s.m. Psychiater en Verslavingsarts onder eindverantwoording van de Business Unit Manager, definitief vaststellen van de diagnose en het behandelplan. Overleg met externen. Verzorgen, controleren en vaststellen afsluitende rapportages. Rapporteren in EPD van uitgevoerde interventies. Individuele- en Groepsbehandelingen en Partner/relatiegesprekken waaronder, afhankelijk van ervaring, (Cognitieve) Gedrags-, Interpersoonlijke-, Clientgerichte- en Systeemtherapie. In Kernteam uitwisselen cliënt gerelateerde info en vaststellen / bijsturen van de behandeling. Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager

Welke eisen stelt U-center aan een Psycholoog?

De Psycholoog beschikt over voldoende vakmanschap op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, om voldoende bij te dragen aan de ontwikkeling van een inhoudelijk kwalitatief goed behandelbeleid, alsmede op effectiviteit en efficiency en het juist behandelklimaat.

 • Master Psychologie.
 • Lid van een relevante beroepsvereniging (bijvoorbeeld NIP).
 • Relevante ervaring met behandeling van veelvoorkomende psychische ziektebeelden en afhankelijkheidsproblematieken, bij voorkeur in een residentiële setting met multidisciplinaire benadering.
 • Goede sociale vaardigheden en sterk empathisch vermogen. Kunnen motiveren en stimuleren van cliënten tijdens de behandeling, contacten ondersteunend en beschermend laten zijn en gericht op tot stand brengen van inzicht en gedragsverandering. Soms moet weerstand worden overwonnen.
 • T.b.v. overleg en rapportages, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en een sterke inhoudelijke bijdrage in multidisciplinaire cliëntenbesprekingen en beleidsoverleggen.

Competenties die wij vragen:

Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden Attent, Durf, Zelfbewust, Gedreven en Hoogwaardig. Een warme telefoonstem. Vriendelijk en duidelijk tegelijk kunnen zijn. Een accentloos taalgebruik en commerciële vaardigheden.

Overige Competenties:

Proactief, teamplayer, in staat kansen te signaleren en te benutten, accuraat, prioriteiten stellen en overzicht bewaren;

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De bedrijfscultuur van bij U-center B.V. is open en informeel.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker Business Unit Manager te Driebergen, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

 

Medewerker communicatie center tijdelijke invulling t.b.v. zwangerschapsverlof met mogelijkheid tot jaarcontract (locatie Driebergen)    

Wat zoeken wij?

Voor onze locatie in Driebergen zijn wij op zoek naar een Communicatie Center Medewerker voor 32 -36 uur per week. 
Het gaat hierbij om een tijdelijke invulling t.b.v. zwangerschapsverlof met mogelijkheid tot een jaarcontract.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Het doel van het Communicatie Center is het genereren van adviesgesprekken. De Communicatie Center Medewerker is de spin in het web. De ambitie is om wekelijks 20 adviesgesprekken te voeren. In het adviesgesprek worden verwachtingen t.a.v. de behandeling over en weer verhelder; hoe sluiten wensen van de prospect aan bij de mogelijkheden van U-center. De problematiek wordt in kaart gebracht om van hieruit gerichte adviezen te kunnen geven over de aard van de behandeling en de setting waarin deze behandeling bij voorkeur dient plaats te vinden. De telefonische screening wordt verricht door medewerkers met inhoudelijke kennis van de problematiek en commerciële vaardigheden om adequaat in te kunnen spelen op de specifieke behoefte uit de markt. De Communicatie Center Medewerker is het eerste aanspreekpunt. Dit betekend het telefonisch inventariseren van de cliëntbehoefte en acquisitie en deze inventarisatie rapporteren aan de psycholoog die met de gegeven informatie de eerste intake zal doen

 

Daarnaast houdt de Communicatie Center Medewerker zich o.a. bezig met:

 • Het analyseren van CRM (Customer Relations Management) data en Administratie verwerken in het CRM-systeem;
 • Het actief uitdragen van de organisatie richting (potentiële) cliënten en zorgdragen voor regelmatige feedbackgesprekken ter verbetering van de klantbeleving;
 • Het leggen van contacten met huisartsen, doorverwijzers, P&O managers en artsen;
 • Het actief meedenken over hoe het proces van een pre-intake efficiënter kan worden ingericht en hoe het CRM-systeem vollediger kan worden benut; 

Welke eisen stelt U-center aan een Communicatie Center Medewerker?
De Communicatie Center Medewerker beschikt over voldoende ervaring in de gezondheidszorg, om globaal de aangemelde problematiek te kunnen labelen. De Communicatie Center Medewerker heeft een klantvriendelijke houding en bezit over commerciële vaardigheden om de kansen in de markt te zien en op te pakken.

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 • Ervaring met het CMR-systeem Microsoft Dynamics CRM Online is een pré;
 • Affiniteit met de GGZ (geestelijke gezondheidszorg);
 • In staat om de grens te leggen tussen behoefte van zorg en commercie;
 • In staat om de behoefte van een cliënt te screenen en hierop in te spelen door duidelijke informatie te verstrekken omtrent de behandelmogelijkheden;

Competenties die wij vragen:

Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden passioneel, hoogwaardig, open geborgen en puur. Je bent instaat om te multitasken, snel te kunnen schakelen en beschikt over uitstekende typ- en computervaardigheden.

Je hebt een warme telefoonstem. Van nature ben je vriendelijk, communicatief helder en stress bestendig. Je beschikt over een accentloos taalgebruik. Tot slot beschik je over commerciële vaardigheden.

Overige Competenties:

Proactief, teamplayer, in staat kansen te signaleren en te benutten, accuraat, prioriteiten stellen en overzicht bewaren;

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De bedrijfscultuur van bij U-center B.V. is open en informeel.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker, Business Unit Manager Driebergen, Ambulante Behandeling en Intake, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

GZ-psycholoog | Psychotherapeut | Klinisch-psycholoog met ervaring (locatie Driebergen)

Wat zoeken wij?

Voor onze locatie in Driebergen is U-center op zoek naar een ervaren, ondernemende, innovatieve GZ-psycholoog / Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog.

Taken en verantwoordelijkheden:

Bijdragen aan de missie van U-center, nl. de klachten en symptomen van de cliënten tot hanteerbare proporties terug te brengen en hen perspectief in hun leven te laten ontdekken, zodat ze het leven ten volle kunnen (be)leven vanuit zichzelf. Gebaseerd op het bio- psycho- sociaal model en binnen de 5 ankerwaarden. I.s.m. Psychiater onder eindverantwoording van de Business Unit Manager, definitief vaststellen van de diagnose en het behandelplan. Overleg met externen. Verzorgen, controleren en vaststellen afsluitende rapportages. Rapporteren in EPD van uitgevoerde interventies. Individuele- en Groepsbehandelingen en Partner/relatiegesprekken waaronder, afhankelijk van ervaring, (Cognitieve) Gedrags-, Interpersoonlijke-, Clientgerichte- en Systeemtherapie. In Kernteam uitwisselen cliënt gerelateerde info en vaststellen / bijsturen van de behandeling. Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager

Welke eisen stelt U-center aan een GZ-psycholoog /  psychotherapeut of klinisch psycholoog?

De GZ-psycholoog / Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog beschikt over voldoende vakmanschap op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, om voldoende bij te dragen aan de ontwikkeling van een inhoudelijk kwalitatief goed behandelbeleid, alsmede op effectiviteit en efficiency en het juist behandelklimaat.

 • Postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog / psychotherapeut of klinisch psycholoog.
 • BIG registratie en bij voorkeur lid van beroepsvereniging (als kwalitatief register) en in bezit van AGB code.
 • Relevante ervaring met behandeling van veelvoorkomende psychische ziektebeelden en afhankelijkheidsproblematieken, bij voorkeur in een residentiële setting met multidisciplinaire benadering.
 • Goede sociale vaardigheden en sterk empathisch vermogen. Kunnen motiveren en stimuleren van cliënten tijdens de behandeling, contacten ondersteunend en beschermend laten zijn en gericht op tot stand brengen van inzicht en gedragsverandering. Soms moet weerstand worden overwonnen.
 • T.b.v. overleg en rapportages, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en een sterke inhoudelijke bijdrage in multidisciplinaire cliëntenbesprekingen en beleidsoverleggen.

Competenties die wij vragen:

Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze cultuurwaarden Attent, Durf, Zelfbewust, Gedreven en Hoogwaardig. Een warme telefoonstem. Vriendelijk en duidelijk tegelijk kunnen zijn en commerciële vaardigheden bezitten.

Overige Competenties:

Proactief, teamplayer, in staat kansen te signaleren en te benutten, accuraat, prioriteiten stellen en overzicht bewaren;

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De bedrijfscultuur van bij U-center B.V. is open en informeel.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker Business Unit Manager te Driebergen, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

Sociotherapeut (met BIG-registratie) (locatie Epen, Zuid Limburg)

Wat zoeken wij?

Vanwege groei zijn wij op onze locatie in Epen op zoek naar een ondernemende en enthousiaste sociotherapeut. Kandidaten die beschikken over vaktherapeutische scholing c.q. ervaring genieten de voorkeur.

Taken en verantwoordelijkheden:

Bijdragen aan de missie van U-center, nl. de klachten en symptomen van de cliënten tot hanteerbare proporties terug te brengen en hen perspectief in hun leven te laten ontdekken, zodat ze het leven ten volle kunnen (be)leven vanuit zichzelf. Gebaseerd op bio- psycho- sociaal model en binnen onze vijf ankerwaarden. Als Sociotherapeut ondersteun je het kernteam en de regiebehandelaar in vormgeving en bijstelling van het gehele behandeltraject van de cliënt. Active rol bij de weekopening en sluiting. Indien de kandidaat ook vaktherapeutisch is onderlegd, wordt de functie van sociotherapeut mogelijk ook gecombineerd met het geven van vaktherapie voor groepen. Tevens heeft de kandidaat een algemeen positieve grondhouding en straalt plezier in de omgang met cliënten. Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager.

 

Welke eisen stelt U-center aan een sociotherapeut?

De sociotherapeut beschikt over voldoende vakmanschap op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, om voldoende bij te dragen aan een inhoudelijk kwalitatief goed behandelbeleid, alsmede op effectiviteit en efficiency en het juist behandelklimaat.

 • Een afgeronde HBO met affiniteit in de GGZ.
 • Bij voorkeur een BIG registratie.
 • Kennis, inzicht en ervaring in groepsdynamica in een psychotherapeutische omgeving.
 • Goed kunnen aansluiten bij de belevings- en ervaringswereld van de verschillende cliëntengroepen.
 • Stressbestendig en in staat crisissituaties en andere onvoorziene situaties goed kunnen hanteren.
 • In cliëntencontact goed kunnen exploreren/steunen/structureren, snel tot de kern kunnen geraken en ego versterkend kunnen werken.
 • Een effectieve, mondelinge en schriftelijke communicatie met een goede beheersing van de Nederlandse (ABN) en Engelse taal.
 • Goede sociale vaardigheden en sterk empathisch vermogen. Kunnen motiveren en stimuleren van cliënten tijdens de behandeling, contacten ondersteunend en beschermend laten zijn en gericht op tot stand brengen van inzicht en gedragsverandering. Soms moet weerstand worden overwonnen.
 • Ten minste 32 uur en/of vier dagen in de week beschikbaar.

Competenties die wij vragen:

Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden Attent, Durf, Zelfbewust, Gedreven en Hoogwaardig. Vriendelijk en duidelijk tegelijk kunnen zijn.

Overige Competenties:

Proactief, teamplayer, in staat kansen te signaleren en te benutten, accuraat, prioriteiten stellen en overzicht bewaren;

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) in een innovatieve organisatie met persoonlijk perspectief en ontwikkelings- en studiemogelijkheden.
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De bedrijfscultuur van bij U-center B.V. is open en informeel.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker Business Unit Manager te Epen, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

Werkervaringsplekken (open sollicitatie)

U-center biedt met regelmaat werkervaringsplekken aan binnen de behandeling.  Deze werkervaringsplekken zijn mogelijk beschikbaar zowel voor de locatie in Epen als in Driebergen.
De kandidaat kan door deze invulling, ruime ervaring opdoen in zowel de klinische als ambulante behandeling. Het werken binnen een internationaal team, behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Kandidaten met een universitaire opleiding op het gebied van psychologie of gezondheidswetenschappen, worden uitgenodigd om te reageren. De insteek is om de werkervaringsplek in te vullen tussen de 3 en 6 maanden.
De werkervaringsplekken zijn momenteel tot februari/maart 2017 bezet. Kijk regelmatig op deze website.

Heb je interesse, stuur dan je CV en motivatiebrief naar hrm@u-center.nl of neem contact op met de afdeling HRM op 043-4559109.

 

Stagiaires (open sollicitatie)

Stageplekken zijn t/m mei van 2018 ingevuld voor de locatie Epen


Voor open sollicitaties kunt u contact opnemen met Jos Lemeer, HR Manager
U kunt contact opnemen via email: hrm@u-center.nl of telefonisch via telefoonnummer 043-4559109

Check regelmatig onze site voor vacatures.
 

 

Waarom U-center?

 • Patiënttevredenheid 8.2
 • Wetenschappelijk bewezen effectief
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten