Wanneer is U-center geschikt?

Voorwaarden & criteria

Wil je weten of U-center de juiste oplossing kan zijn voor jouw patiënt? Op deze pagina vind je alle voorwaarden en criteria voor het starten van een behandeling.

Communicatie center

Communicatie center

Contact met een professional

Doorverwijzen

Wil je jouw patiënt doorverwijzen naar U-center? Bekijk de verwijsprocedure

Is U-center passend voor jouw patiënt?

Criteria checklist

Bekijk onderstaande checklist & voorwaarden voor behandeling bij U-center.

1. Voorkomende factoren

Bij een combinatie van meerdere factoren uit deze lijst komt jouw patiënt waarschijnlijk in aanmerking voor een klinische behandeling. Indien je twijfelt kun je alsnog de patiënt doorverwijzen naar ons triage centrum voor een juiste indicatiestelling. Er is bijvoorbeeld sprake van:

 • ernstige depressie, angst, trauma, somatische symptoomstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis en of verslaving
 • meer dan één psychische diagnose (comorbiditeit)
 • bijkomende somatische problematiek
 • sociaal, psychologisch of fysiek dysfunctioneren
 • vastlopen op meerdere levensgebieden
 • langdurige of steeds terugkerende klachten
 • eerdere (ambulante) behandelingen met onvoldoende resultaat
 • overbelast supportsysteem of onhoudbare thuissituatie
 • noodzaak van een behandelomgeving die structuur en bescherming biedt
 • een diagnostische vraag die alleen in de klinische setting onderzocht kan worden
 • noodzaak om klinisch op medicatie in te stellen of om medicatie af te bouwen

 

2. Draagkracht

Een traject bij U-center is intensief en vraagt veel van de cliënt. De behandeling kan zeer confronterend zijn en heftige emoties oproepen. Het vereist een bepaalde draagkracht van cliënten om dit intensieve programma aan te kunnen. Daarom maken we graag samen een zorgvuldige afweging of deze draagkracht voldoende aanwezig is. Je kunt ons uiteraard altijd bellen voor vragen en advies. Elk persoon is immers anders en heeft een individueel verhaal waar we graag naar luisteren. Ook motivatie voor behandeling is altijd van groot belang. 

3. Leeftijd

Bij U-center behandelen we volwassenen vanaf 18 jaar. Voor kinderen en adolescenten is een ander behandelaanbod wenselijk. Er is geen bovengrens wat leeftijd betreft. Zolang je het programma cognitief en wat betreft je mobiliteit kunt volgen, kan je er veel profijt van hebben.

4. Bijzondere lichamelijk zorg

U-center probeert het verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, maar we zijn geen verpleeg- of ziekenhuis. Wanneer je gebonden bent aan dagelijkse intensieve lichamelijke verpleging of ziekenhuisbezoeken kunnen we je helaas niet de juiste hulp bieden. Mocht je in combinatie met anorexia nervosa een ernstig ondergewicht hebben (BMI lager dan 17) en sondevoeding toegediend moeten krijgen, dan is een daartoe gespecialiseerde instelling meer aangewezen.

5. Begrip en taalbeheersing

Het programma van U-center is ingesteld op mensen met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Mensen met een zwakbegaafd intelligentieniveau lopen het risico het programma niet geheel te kunnen volgen en daarmee overvraagd te worden. Hetzelfde kan gelden voor mensen met een ontwikkelingsstoornis.
De behandeling kan plaatsvinden in de Nederlandse taal of in het Engels in de internationale teams. Voldoende beheersing hiervan is dan ook noodzakelijk.

6. Klachten die niet geschikt zijn voor een open behandelsetting

U-center is een ‘open’ kliniek en heeft geen gesloten afdeling. Wanneer er sprake is van acute suïcidaliteit, verwardheid of psychose, dan kan U-center mogelijk onvoldoende bescherming en veiligheid bieden. Bij ernstige crisisgevoeligheid is het vaak beter om eerst in een andere setting te stabiliseren. Bij sommige aandoeningen is U-center minder geschikt omdat een langere behandeltijd nodig zal zijn, denk bijvoorbeeld aan een chronisch psychotisch beeld (schizofrenie) of een bipolaire stoornis. Sommige mensen zijn minder goed in staat om in groepen te functioneren, bijvoorbeeld vanwege bepaalde persoonlijkheidsstoornissen of agressieproblematiek. Sommige verslavingen zoals GHB, lenen zich minder voor de behandelsetting van U-center.

7. Belemmerende sociale situaties

Het is niet wenselijk als je na het verblijf bij U-center, dat eindigt na 6 weken, geen plek hebt waar je naar terug kunt. Ook kunnen lopende rechtszaken of lopende arbeidsconflicten een belemmering vormen voor een goede focus op behandeling. Indien er sprake is van een rechterlijke machtiging (RM) kun je niet bij ons terecht.

Verwijzen naar U-center

Wil je meer informatie over onze behandeling of direct een cliënt doorverwijzen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op Verwijzen

Geschatte wachttijd

8 tot 12 weken

Laatst geupdate op 21-07-2024

Lees meer

Wie we behandelen

Aanmelden

Ontdekken of jouw patient in aanmerking komt