Therapieën & methodieken

Behandelingen

Gebaseerd op een solide theoretische en wetenschappelijke achtergrond biedt U-center een scala aan therapiëen, methodieken, interventies en behandelingen. Deze worden wisselend aangeboden op zowel individueel als op groepsniveau. Er wordt aandacht gegeven aan psychisch, lichamelijk en sociaal welzijn.

Communicatie center

Communicatie center

Contact met een professional

Wij staan voor je klaar

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag!

De theoretische basis

Het bio-psycho-sociale model

De theoretische basis voor de behandeling bij U-center is gebaseerd op 2 pijlers: het bio-psycho-sociale model en de theorie U. Ze vormen de basis voor je diagnose, de analyse van je problematiek, het behandelplan en je behandelprogramma.

Het bio-psycho-sociale model gaat ervan uit dat problemen en stoornissen veroorzaakt worden door een combinatie van biologisch/medische, psychische en sociale factoren. Onder biologisch/medische factoren vallen bijvoorbeeld genetische kwetsbaarheid, constitutie, ziektes, medicatie, middelengebruik. Psychische factoren betreffen persoonlijkheid, coping stijl en trauma. Sociale factoren bevatten relaties, gezin, werk, hobby’s, dagbesteding, financiën en huisvesting. Het behandelplan dient aan te sluiten bij de analyse van deze factoren voor de individuele cliënt, geconcretiseerd in doelen op elk van deze terreinen, met bijbehorende interventies.

 

De U-turn

De Theorie U is oorspronkelijk ontwikkeld voor leiderschap en verandermanagement. Het betreft een procesmodel voor vernieuwing en transformatie, waarbij het proces vanuit verbinding met jezelf en anderen een diepgaande beweging maakt om wezenlijke verandering te bewerkstelligen. U-center heeft zich dit model eigen gemaakt tot de intern welbekende U-turn. De U-turn in de afbeelding beschrijft het proces waar een cliënt doorheen gaat tijdens een behandeling. De linkerpoot van de U kan klinisch plaatsvinden, tot net na de bocht. Het rechterdeel in de ambulante fase, waarin thuis en op het werk geoefend kan worden met nieuwe vaardigheden, inzichten en gedragspatronen.

 

Interventies en methodieken

U-center maakt gebruik van evidence based methodieken (wetenschappelijk bewezen effectief), aangevuld met practice based interventies (in de praktijk effectief gebleken). We passen de interventies op verschillende gebieden toe.

Er wordt veel gewerkt in groepen. De sessies zijn gericht op aanleren van vaardigheden, inzichten, groepsdynamiek, interactie met anderen, inzichten in gedragspatronen etc. Ze zijn transdiagnostisch van aard.

De 1-op-1 sessies tussen cliënt en behandelaar zijn specifiek afgestemd op de problematiek van de cliënt. Er wordt gebruikt gemaakt van evidence based methodieken.

Leefstijl is van grote invloed op psychische klachten. Om terugval te voorkomen, de winst van de behandeling te behouden en een gezonde toekomstige ontwikkeling te stimuleren maken we gebruik van interventies om leefstijlverandering te creëren.

Het sociale netwerk is van groot belang in iemands leven. Daarom zijn er sessies specifiek gericht op familie, partners en werkrelaties.

In iedere fase van de behandeling is e-health een vast onderdeel. E-health is een verzamelterm voor online interventies. Je kunt dan denken aan online behandelmodules en zelfhulpmodules, soms in combinatie met dagboeken, die aanvullend op de reguliere therapieën ingezet worden. Ook online contact is e-health: beeldbellen of via een beveiligde omgeving berichten kunnen sturen.

Onder zelfwerkzaamheid vallen: 

 • opdrachten / zelfstudie / zelfverzorging / huiswerk
 • Dagboek schrijven
 • E-health via Minddistrict

Bekijk voor meer informatie onze e-health pagina.

Verschillende therapievormen

Psycho-educatie & inzichtgevende psychotherapie

Voorafgaand aan alle behandelingen is psycho-educatie een belangrijke interventie. Het betreft met name informatie en theoretische onderbouwing. Je krijgt uitleg over je diagnose(s), over gedragspatronen (schema’s) en over soorten behandeling. Indien van toepassing krijg je bijvoorbeeld meer informatie over verslaving en de effecten van middelen zoals alcohol, drugs of medicatie op je brein.

In inzichtgevende psychotherapie, bijvoorbeeld kortdurende psychodynamische psychotherapie, onderzoek je de achtergrond en de betekenis van je psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert. Wat betekenen de klachten? Deze inzichten in je bewuste en onbewuste drijfveren kunnen je helpen om je gedrag te veranderen en je beter te gaan voelen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT)

MBCT is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Hierbij leer je, onder andere door middel van verschillende meditatietechnieken, bewuster te leven in het moment. Door het bewust worden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk om innerlijke kalmte te bereiken.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie. In ACT leer je om je aandacht te richten op zaken die je direct kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Door dit te trainen ontstaat ruimte om je bezig te houden met dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dit impliceert een acceptatie gerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Einddoel van ACT is dat je flexibel met de problemen van het leven kunt omgaan en daarmee een waardevol en vitaal leven leidt.

Schematherapie

Schematherapie (Schema Focused Therapy) is een vorm van psychotherapie voor mensen met psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkerende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Mentalization Based Treatment (MBT)

Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Symptomen van psychische aandoeningen, het sociaal en interpersoonlijk functioneren en  persoonlijkheidsproblematiek verbeteren aanzienlijk wanneer je dit mentaliseren traint en verder ontwikkelt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een techniek die vaak gebruikt wordt bij mensen die een trauma hebben meegemaakt. De gedachten en gevoelens worden losgekoppeld van de gebeurtenis zelf, door de capaciteit van het werkgeheugen te overspoelen.  

Specifieke trainingen

 • Competitive Memory Training (COMET). COMET is een gedragstherapeutische training die je helpt je zelfbeeld en zelfwaardering te verbeteren.
 • Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS)
 • Interpersoonlijke therapie (onderdeel van CGT)
 • Middelenweigertraining
 • Sociale vaardigheidstraining. In deze training leer je je sociale vaardigheden en communicatie te verbeteren, met behulp van concrete oefeningen en tips.

Lichaamsgerichte interventies

 • Fysiotherapie en vitaliteitsmanagement
 • Bewegingstherapie
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Energie en balans 
 • Ontspanningstherapie
 • Chronotherapie (lichttherapie)

U-center is expert in comorbiditeit We behandelen alles tegelijk

Korte & intensieve behandeling Maak snel een U-turn in je leven

Herstel in een healing environment Alle beetjes helpen

Emotionele expressie

Tijdens de behandeling of tussen de therapieën door is ook ruimte voor emotionele expressie in verschillende vormen, zoals het maken van muziek, creatieve lessen en dramatherapie.

Middels het maken of luisteren van muziek kun je uiting geven aan je emoties en gedachten. Daarom staat op beide locaties van U-center een piano voor vrij gebruik en mogen cliënten hun eigen muziekinstrument meenemen en beoefenen tijdens hun verblijf bij U-center.

Het doel van creatieve lessen is door beeldende middelen als tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen een veranderproces te versterken. De lessen zijn ervaringsgericht. Je wordt begeleid om iets dat emotionele betekenis voor jou heeft met eigen handen te scheppen en tastbaar te maken.

In deze vaktherapie worden vormen als improviseren, bewegen en rollenspelen ingezet om echt te kunnen ervaren en experimenten wat bepaald gedrag met je emoties doet.

Met behulp van theater- en muzikale oefeningen leer je je lijf en je stem te gebruiken als instrument om je makkelijker te uiten. De sessies maken veel los en zetten nieuw gedrag in beweging.

Medicatie

Medicamenteuze behandeling

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen, die kan worden ingezet ter ondersteuning van de psychologische behandeling bij U-center. Hieronder valt niet alleen nieuw voor te schrijven medicatie, maar ook het opvolgen of afbouwen van bestaande medicatie. Bij U-center hebben we echter een duidelijke visie ten opzichte van medicijngebruik: alleen wanneer echt noodzakelijk.

Terugvalpreventie en doorontwikkelen

Herstellen is maar een klein deel van de behandeling. Samen gaan we er namelijk alles aan doen om terugval te voorkomen en om je in staat te stellen zelf door te blijven ontwikkelen als je U-center verlaten hebt. We hebben hiervoor een aantal interventies in de behandeling opgenomen.

Terugvalpreventie (groep)
Terugvalpreventie is een onderdeel van cognitieve gedragstherapie. Je leert signalen van dreigende terugval in psychische klachten en verslaving sneller te herkennen en krijgt handvatten aangereikt wat te doen om terugval te voorkomen of minder heftig te maken.

Toekomst Ontwikkelingsplan (TOP)
In dit plan werken we aan opties om het geleerde in de behandeling in de praktijk te brengen en nog verder door te ontwikkelen in de toekomst, zodat je meer regie voert over je eigen leven.

Zelfhulpgroep
Onder begeleiding van een hulpverlener worden sprekers en voormalige cliënten uitgenodigd om hun kennis en ervaring te delen met de cliënten. Oud-cliënten vertellen bijvoorbeeld over hun ervaringen na hun behandeling bij U-center en hoe zij verder gewerkt hebben aan hun veranderingsproces eenmaal weer thuis.

Leefstijlverandering
Leer hoe je het beste voor jezelf kunt zorgen. Een positieve leefstijlverandering levert je veel op, een betere gezondheid, meer energie en vitaliteit en helpt je om terugval te voorkomen. 

Op zoek naar een korte behandeling?

U-center behandelt al je problemen tegelijk, waarbij we rekening houden met alle factoren die van invloed zijn. Meld je direct aan of neem contact op voor meer informatie.

Meld je aan

Geschatte wachttijd

8 tot 12 weken

Laatst geupdate op 21-07-2024

Deze pagina is professioneel beoordeeld op medische waarheid.

U-center laat vakgebied experts informatie op de website controleren op medische waarheid. Zo ben je zeker van betrouwbare informatie.

Laatst bijgewerkt op

Pagina beoordeeld door:

Rufa van Diederen

Rufa van Diederen

Psycholoog

Psycholoog bij U-center behandelcentrum

Ons behandelcentrum

De ideale omgeving om aan jezelf te werken

Aanmeldprocedure

Je aanmelding bij U-center

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden