Samenwerking met gereputeerde organisaties

Onze partners & samenwerkingen

Onze samenwerkingspartners ondersteunen ons en hebben vertrouwen in de hoogwaardige klinisch-therapeutische kwaliteitseisen van U-center. Dit uit zich in bepaalde samenwerkingsvormen.

u-center partners

Ondersteuning en vertrouwen in onze behandelaanpak

U-center is een landelijke voorziening en werkt samen met vrijgevestigde praktijken en GGZ- instellingen in het hele land. In de regio Limburg is U-center aangesloten bij de regionale crisisdienst. U-center heeft een goede samenwerking met academische centra in de regio en daarbuiten. Zo bestaat er een intensieve samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Maastricht (MUMC+), in de vorm van een gedeelde postmaster opleidingsplaats voor een klinisch psycholoog en worden stageplekken aangeboden aan psychologiestudenten uit verschillende vakgroepen. Ook werkt U-center samen met gereputeerde organisaties zoals bijvoorbeeld de KNMG en Healthcare for Internationals (H4i).

Samenwerking Healthcare for Internationals (H4i) U-center

Samenwerking Healthcare for Internationals (H4i)

Veel internationals ervaren psychische klachten. Bekend is dat meer dan 50% van de expats psychische klachten ervaart als gevolg van de verhuizing naar een ander land. Voor U-center, als behandelcentrum voor onder andere internationale cliënten, is Healthcare for Internationals (H4i) een mooie manier om kennis en expertise uit te wisselen en samen de zorg in Nederland voor deze cliënten verder uit te bouwen en te verbeteren. Wij maken ons sterk voor een goede behandeling van internationals/expats in hun eigen taal en met kennis van deze migratieproblematiek. We hebben zelf ook expats en kennismigranten in dienst.

Wat is H4i?

Healthcare for Internationals (H4i) is een non-profit netwerk van en voor organisaties, die Nederlandse gezondheidszorg beter willen laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van cliënten met een internationale achtergrond. H4i is een coöperatie waarbij zorgaanbieders en andere organisaties die de doelstellingen onderschrijven zich kunnen aansluiten. Het netwerk wordt gevormd door zorgaanbieders, zoals gezondheidscentra, aanbieders van ggz en verloskundigen. Ook andere belanghebbende organisaties kunnen zich aansluiten.

Internationale cliënten participeren in het netwerk als vertegenwoordigers van de doelgroep. Het netwerk ondersteunt aangesloten zorgaanbieders om in nauwe samenwerking met deze internationals hun zorgdiensten te innoveren. De leden delen kennis, best practices en instrumenten zoals opleiding van professionals op het gebied van transculturele communicatie en verschillen in zorgsystemen, e-health, communicatie met de doelgroep en logistieke concepten.

Lees meer

Wetenschap

Behandeleffect & resultaten

Wie zijn wij?

Over U-center

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden