Aankondiging nieuwe directeur-bestuurder U-center

Nieuws

Gwendela Kleppers - 11-10-2021

Aankondiging nieuwe directeur-bestuurder U-center

Per 1 januari 2022 wordt mevrouw Els van Bezouwen MBA de nieuwe directeur-bestuurder van U-center. Begonnen als verpleegkundige in de acute zorg is Els binnen de GGZ-organisatie opgeklommen tot directeur.

Els heeft ruim 22 jaar ervaring met het werken met en leiding geven aan professionals binnen zorgorganisaties. Dit deed zij vanuit verschillende functies in de zorg, op dit moment als directeur bedrijfsvoering bij Antes Zorg B.V. (onderdeel Parnassia Groep).

Keten van samenwerking
Bij Antes heeft Els onder andere een programma van eisen opgesteld en geïmplementeerd van de nieuwbouw voor een kliniek met een acute en gesloten vervolgbehandeling. Ook heeft ze binnen de (forensische) GGZ, GHZ en verslavingszorg, het OM, de politie, gemeenten en diverse veiligheidsregio’s in de loop van de jaren een groot netwerk opgebouwd waardoor een keten van samenwerking is ontstaan.

De missie en visie van U-center sluiten aan bij de persoonlijke drijfveer van Els om (de meest kwetsbare) mensen in de gelegenheid te stellen deel te nemen in de maatschappij. Els geeft aan: “waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping: wanneer we mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te benutten en patronen te doorbreken dan draagt dit bij aan gezondheid en zingeving. Het is hierbij essentieel om uit te gaan van het eigen vermogen van de cliënt en de betrokkenheid van het systeem.”

Persoonlijke drijfveer

Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping.

Els van Bezouwen

Hans Michels

Namens de raad van commissarissen

“In Els verwachten wij een uitstekende bestuurder gevonden te hebben die met veel energie, kennis en daadkracht alle medewerkers van U-center kan inspireren en die in staat is mensen te verbinden rond de problematiek waar U-center zich op richt, rekening houdend met de wensen en vragen van verschillende doelgroepen. Wij wensen Els veel succes toe in haar nieuwe functie als directeur-bestuurder”, aldus Hans Michels, voorzitter van de raad van commissarissen van U-center.

Vanaf 1 januari 2022 gaat U-center naar een bestuursmodel met één bestuurder in plaats van twee bestuurders. Els volgt hiermee Ton Habets (directeur bedrijfsvoering) en Jos Poelmann (directeur zorg en personeel a.i.) op.

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden