Resultaten onderzoek

Duidelijk minder klachten na opname in U-center

Maastricht University verricht permanent onderzoek naar de effectiviteit van U-center’s behandeling. Het gebruikt daarvoor de methode Routine Outcome Monitoring (ROM), een methode die wordt voorgeschreven door GGZ Nederland en wordt verplicght door zorgverzekeraars. In 2011 was U-center de eerste kliniek in de ggz die op zeer grote schaal ROM-metingen liet verrichten. Bekijk de details van dit onderzoek hier.


Onderzoek: hoeveel patiënten blijven na behandeling van de middelen af?

Cijfers over resultaten van verslavingsbehandelingen zijn in Nederland schaars. U-center volgt patiënten systematisch tot drie jaar na behandeling en is onlangs nagegaan hoeveel patiënten door de jaren heen van de middelen weten af te blijven.

Zeker voor verslavingsproblematiek is de periode ná de behandeling cruciaal. Dan moet de patiënt op eigen kracht abstinent weten te blijven. De huidige verplichte rom-metingen leren ons weinig over het langetermijnsucces van een verslavings) behandeling. Om daar meer inzicht in te krijgen is het zaak om de patiënt ook na afloop van zijn therapie te volgen. U-center doet dit sinds enige tijd tot drie jaar na de behandeling. Om ook inzicht te krijgen in het behandelresultaat bij oudere patiëntgroepen, heeft de Universiteit van Maastricht retrospectief onderzoek verricht. Lees het hele artikel van Janneke Giesen, Ingrid Weijnen, Ingrid Candel en Anita Jansen in Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

De eerste resultaten van het onderzoek waren zeer bemoedigend. Ruim driekwart van de patiënten herstelde aanzienlijk van gemiddeld vrij ernstige problemen. In de ggz is dat een zeer hoog percentage. Bovendien daalde de klachtenintensiteit zeer sterk. De ROM-metingen worden bij aanvang en aan het einde van de behandeling verricht. Ook tot jaren na de behandeling blijft Maastricht University metingen verrichten, om hiermee het risico op terugval in kaart te brengen. Om een beeld te krijgen van de mate van herstel onder patiënten die vóór 2011 in de kliniek verbleven, is eveneens in 2011 een onderzoek met terugwerkende kracht gestart.

Meest recente resultaten: 2011

In het meest recente rapport van Maastricht University zijn de metingen van 326 patiënten meegenomen: 148 mannen en 178 vrouwen. Zij kregen bij aanvang en einde van de behandeling in U-center twee vragenlijsten: de BDI-III (een vragenlijst met betrekking tot depressieve klachten) en de BSI (een vragenlijst waarmee een reeks van psychische klachten in kaart wordt gebracht). 
 
Resultaten
Ruim 70 procent van de patiënten liet een significante verbetering zien op de BDI-III en tot 80 procent toonde een significante verbetering op de BSI. Voor de BDI-III geldt dat het groepsgemiddelde van ‘matig ernstig’ depressief naar ‘minimaal’ depressief verschoof. Het groepsgemiddelde voor de BSI verschoof van ‘pathologisch’ naar ‘gezond’. Een opmerkelijke verschuiving: 43,9 procent van de patiënten die op de voormeting ‘ernstig depressief’ scoorden, zagen hun klachten volgens de nameting verminderd tot ‘minimaal’. 
 
Effectgrootte
De mate van verbetering werd vastgesteld door het zogenaamde Cohen’s (Cohen’s d) effect te berekenen. Bij een ‘d’ van 0.20 spreken we van een klein effect, bij een d van 0.50 van een middelgroot effect en bij een d van 0.80 van een groot effect. De gemiddelde Cohen’s effectgrootte van de BDI-III was 1.39 en van de BSI 1.16. Dat is een zeer groot effect.
 

Grafiek 1: resultaten BDI-III

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2: Effectgrootte BDI-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3: resultaten BSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 4: effectgrootte BDI-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met U-center

 

U-center

  • Korte en intensieve behandeling
  • Bewezen effectief
  • Economische keuze
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten