5 redenen om door te verwijzen naar U-center


Bij iedereen die kampt met burn-out, depressie, verslaving, angsten of een trauma komt er een moment van ommekeer. De omgeving of de cliënt zelf besluit dat het zo niet langer kan. U-center wil op dat moment graag helpen. Onze aanpak heeft bij veel mensen gewerkt. Dit zijn vijf redenen om mensen door te verwijzen naar U-center:
 
 1. Intensieve behandeling in een comfortabele omgeving
  U-center werkt met een intensief behandelprogramma. In een traject van 14 weken willen wij een ‘U-turn’ bij cliënten realiseren. Een punt van ommekeer dat bijblijft, waardoor de cliënt snel weer verantwoord kan genieten van het leven. Het kwalitatief en kwantitatief intensieve behandeltraject begint met een klinische opname van zeven weken in  in Epen. Het Zuid-Limburgse heuvellandschap geeft rust en privacy. Daarna volgt een grotendeels online ambulante behandelperiode van zeven weken vanuit onze vestiging in Driebergen. Na de periode van 14 weken bieden wij op tal van fronten nazorg. Wij streven, onder andere door middel van e-health, naar blijvend contact om terugval zo veel mogelijk te voorkomen. Hier wordt in de klinische opname al aan gewerkt, middels een TPP (Terugval Preventie Plan).
   
 2. Gespecialiseerd in comorbiditeit
  Psychische problemen of verslavingen komen vrijwel nooit alleen. Meestal is er sprake van problematiek die gelijktijdig speelt en verband met elkaar houdt. U-center besteedt tijdens de intake en de behandeling bijzondere aandacht aan deze comorbiditeit. Hiervoor hebben wij specialistische kennis in huis. Daarmee maken wij een op maat gesneden plan voor iedere cliënt.
   
 3. Bewezen effectief
  De Universiteit Maastricht onderzoekt de effectiviteit van onze behandelingen. Dat doen we met de ROM (Routine Outcome Monitoring)-methode, die wordt voorgeschreven door GGZ-Nederland en verplicht is gesteld door zorgverzekeraars, maar in een uitgebreidere variant met een rapportage voor de cliënt zelf. Uit het onderzoek blijkt dat de behandelingen effectief zijn (BSI-norm verbetering van 78,22 procent, normvergelijking poliklinische patiënten). Ruim driekwart van de cliënten geeft aan dat zijn situatie na behandeling significant  is verbeterd. Dat vinden wij echter niet voldoende. Een U-turn maak je niet eenmalig, maar voor de rest van je leven. Daarom meten we ook in hoeverre de behandeling op de lange termijn bijdraagt aan herstel. De eerste resultaten daarvan zijn veelbelovend – uit het meest recente onderzoek hierover blijkt dat cliënten een jaar na opname nog steeds significant minder klachten ervaren dan voor de behandeling. De BSI-score van cliënten die een jaar na opname regelmatig vragenlijsten hebben ingevuld bleef gemiddeld op een lager niveau dan voorheen.
   
 4. Tevreden cliënten
  U-center streeft naar tevreden cliënten. Na de opname vragen wij cliënten om een cijfer door middel van anoniem onderzoek. Wij vragen dan naar de ervaringen met betrekking tot ontvangst, behandeling en overige dienstverlening. Op alle fronten streven wij naar een 8 of hoger. Elk kwartaal rapporteren we daarover. Tijdens de laatste peiling was het gemiddelde cijfer een 8,2. 86 procent geeft aan U-center aan te bevelen. Maar tevredenheid uit zich in meer dan cijfers. Een oud-cliënt heeft eens gezegd ‘het personal recovery traject van U-center plaats ik graag op mijn CV. Het heeft me geholpen in mijn hele verdere carrière’. Dat zijn de reacties waarvoor wij werken. Ervaringen van oud-cliënten vindt u terug  op zorgkaartnederland.nl.
   
 5. Wetenschappelijk geborgd
  Een goede behandeling is gegrond in de meest actuele wetenschappelijke kennis. Daarom werkt U-center nauw samen met de Universiteit Maastricht. Daarnaast heeft U-center een Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad. De raad voorziet ons van de meest recente inzichten. Het adviseert daarnaast over de werkwijze en kwaliteit van de kliniek. In onze samenwerking met Universiteit Maastricht vindt regelmatig onderzoek plaats. Naast de ROM-monitoring onderzoeken wij momenteel de effectiviteit van PsyMate, een techniek voor dagelijkse monitoring als terugvalpreventie-instrument bij verslaving en andere psychische stoornissen. Op deze manier spijkeren wij continu onze wetenschappelijke kennis bij, en dragen we zelf bij aan ontwikkeling en onderzoek. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met U-center

Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten