Wetenschap

Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad

Een goede behandeling is gegrond in de meest actuele wetenschappelijke kennis. U-center werkt nauw samen met vooraanstaande wetenschappers om deze kennis te verkrijgen. Zo heeft U-center een Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad (WAR) die de meest recente wetenschappelijke inzichten deelt en adviseert over de werkwijze van de kliniek en de kwaliteit van het behandelprogramma.  

De WAR komt periodiek bij elkaar en de samenstelling van de raad is momenteel als volgt:

 • Dr. Carolien Martijn, hoofddocent Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit Maastricht;
 • Prof. Dr. Dike van de Mheen, hoogleraar Tranzo, Universiteit Tilburg;
 • Dr. Koen Schruers, hoofddocent Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastricht University;
 • Prof. Dr. Frenk Peeters, bijzonder hoogleraar Behandeling van Stemmingstoornissen, Maastricht UMC+, Virenze Riagg;
 • Prof. Dr. Fred Zijlstra, hoogleraar Arbeids- en Organisatie psychologie, Maastricht University.

Oud leden WAR:

 • Prof. Dr. Jim van Os, hoogleraar Psychiatrie en directeur van de eenheid Psychiatrie en Psychologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht;
 • Prof. Dr. Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Medische Psychologie.
 

Wetenschappelijk onderzoek 

In samenwerking met de Universiteit Maastricht voert U-center wetenschappelijk onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op productontwikkeling en –verbetering. De kliniek biedt studenten de mogelijkheid dit onderzoek uit te voeren in het kader van hun universitaire masteropleiding Psychologie. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het kader van promotietrajecten en de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Behandeleffect

U-center brengt de effectiviteit van de 14-weekse behandeling in kaart door het klachtenniveau voor aanvang te vergelijken met het klachtenniveau na afsluiting van een behandeling. Om het klachtenniveau te meten wordt een vragenlijst gebruikt, de Brief Symptom Inventory (BSI). De resultaten leveren wij, net als andere zorgaanbieders in het land, aan bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). In de benchmark rapportage modules laat SBG zien hoeveel cliënten de vragenlijsten hebben ingevuld (Tabel 1) en het behandeleffect van U-center ten opzichte van andere Nederlandse zorgaanbieders (Tabel 2). Omdat zorgaanbieders verschillende vragenlijsten gebruikten om klachten te meten, hanteert SBG de genormaliseerde T-score om het behandeleffect uit te drukken. Hierdoor kan er onderling vergeleken worden. Het verschil tussen de voor- en nameting wordt weergegeven door Delta T (ΔT). U-center steekt ver uit boven het landelijke gemiddelde voor wat betreft percentage respons als behandeleffect.

Tabel 1 Percentage response Volwassene Cure U-center t.o.v. landelijk gemiddelde (jan 2015 – dec 2015)

 
 
 

Tabel 2 Behandeleffect Volwassene Cure U-center t.o.v. landelijk gemiddelde (jan 2015 – dec 2015)

 
 

Behandeleffect op lange termijn

U-center onderzoekt hoe het cliënten op lange termijn vergaat.  Op verschillende momenten na de behandeling vullen cliënten daartoe de Brief Symptom Inventory (BSI) in. Op die manier krijgen we inzicht in het verloop van het algemene klachtenniveau van onze populatie.

Bij aanvang van de behandeling score onze cliënten  (n= 1090)  gemiddeld 1.33. Dat is boven gemiddeld vergeleken met cliënten die in ambulante zorg zijn.  Na de klinische fase van de behandeling is dit niveau gedaald tot een beneden gemiddeld klachtenniveau  (0.72; n = 904). Hoewel de klachten daarna nog licht toe- en afnemen, zijn deze verschillen verwaarloosbaar (niet significant). Dat betekent dat de klachtendaling tot twee jaar na de behandeling gehandhaafd blijft. Het valt echter op dat met het verstrijken van de tijd minder mensen  de vraaglijst invullen. Dat heeft twee redenen. Ten eerste zijn er cliënten die nog niet zo ver zijn in hun (meet)traject. Ten tweede, sommige cliënten kiezen ervoor de vraag niet meer te beantwoorden. Of dit cliënten zijn met wie het goed gaat of juist niet, weten we nog niet. Met ons huidige onderzoek  hopen we daar meer zicht op te krijgen.

 

Grafiek 1 BSI-score op verschillende meetmomenten waarbij 1 aanvang van de behandeling is en 6 twee jaar na het einde van de klinische behandeling 

Gevoel van geluk

U-center vraagt cliënten op verschillende momenten  hun gevoel van geluk aan te geven door antwoord te geven op de vraag  “Hoe gelukkig bent u op dit moment? “, waarbij  0 heel erg ongelukkig  betekent en 100 heel erg gelukkig.  Bij aanvang van de behandeling (1) is de gemiddelde ‘geluksscore’ 17 (n = 980). Twee jaar na de behandeling is deze waarde gestegen naar  62 (n = 83), zie Grafiek 2. Het valt op dat met het verstrijken van de tijd minder mensen  de vraag beantwoorden. Dat heeft twee redenen. Ten eerste zijn er cliënten die nog niet zo ver zijn in hun (meet)traject. Ten tweede, sommige cliënten kiezen ervoor de vraag niet meer te beantwoorden. Of dit cliënten zijn met wie het goed gaat of juist niet, weten we nog niet. Met ons huidige onderzoek  hopen we daar meer zicht op te krijgen.   

Grafiek 2 Gevoel van geluk op verschillende meetmomenten waarbij 1 aanvang van de behandeling is en 6 twee jaar na het einde van de klinische behandeling 
 

 

Publications, presentations en master theses U-center

 

Publications

Batink, T. (2011). ACT effectief bij chronische pijn. FES-Magazine, 133, 14-15.

Batink, T. (2011). De Fibrometer: Meten is weten. FES-Magazine, 135, 5.

Batink, T. & De Mey, H. R. A. (2011). De Nederlandstalige Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ13). Retrieved from http://contextualpsychology.org/cognitive_fusion_questionnaire_dutch_translation.

Batink, T., Jansen, G. & De Mey, H. R. A.  (2012). Flexibiliteits Index Test (FIT-60). Retrieved from http://www.hoeflexibelbenjij.nl/page2.html.

Batink, T., Jansen, G., & De Mey, H. R. A. (2012). De Flexibiliteits Index Test (FIT-60): Een beknopte rapportage. GZ-Psychologie, 5, 18-21.

Bongers, P., Jansen, A., Papachristou, H., Nederkoorn, C., & Havermans, R. (2012). Over de te vroege teloorgang van exposure therapie voor verslaafden: wat is een goede exposure? Directieve Therapie, 3, 199-211

Giesen, J. C.A.H., Weijnen, I., Candel, I., & Jansen, A.  (2013). Weten begint met meten: Effectiviteit van behandeling verslaving in U-Center. MGV.

Heugten-van der Kloet, D. van. (2013). Fragmented sleep, Fragmented mind.Dissertation Maastricht University.

Jansen, G., & Batink, T. (2014). Time tot ACT! Thema Uitgeverij: Zaltbommel.

Papachristou, H., Nederkoorn, C., Havermans, R., van der Horst, M., & Jansen, A. (2012). Can’t stop the craving: The effect of impulsivity on cue-elicited craving for alcohol in heavy and light social drinkers. Psychopharmacology, 219, 511-518.

Papachristou, H., Nederkoorn, C., Corstjens, J., & Jansen, A. (2012). The role of impulsivity and perceived availability on cue-elicited craving for alcohol in social drinkers. Psychopharmacology, 224, 145-153.

Papachristou, H., Nederkoorn, C., Havermans, R., Bongers, P., Beunen, S., & Jansen, A. (2013). Higher levels of trait impulsiveness and a less effective response inhibition are linked to more intense cue-elicited craving for alcohol in alcohol-dependent patients. Psychopharmacology, DOI 10.1007/s00213-013-3063-3.

Papachristou, H. (2013). Impulsivity in cue-elicited craving and appetitive learning. Dissertation Maastricht University.

Weijnen, Ingrid (2013 en 2014). Counselling magazine, blogs:

-       Verslaving is geen keuze, goede counseling wel (10 dec. 2013)
-       De beste poortwachter van de GGZ (januari 2014)
-       Praten is zilver, bioritme is goud (februari 2014)
-       Langdurig verzuim, missie voor de counselor (11 maart 2014)

 

Publications submitted or in preparation

Batink, T. & Jansen, G. Introductie van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60). (submitted)

Batink, T., Jansen, G., & De Mey, H. R. A. Psychologische flexibiliteit; de Flexibiliteits Index Test (FIT-60)(in preparation)

Batink, T., Peeters, F., Geschwind, N., van Os, J., & Wichers, M. Why does MBCT work for depression? A randomized controlled trial studying cognitive and affective processes. (in preparation)

Wolf, A. Gecomputeriseerde trainingen bij verslavingsgedrag.  In: Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 2. (in preparation)

 

                     Presentations

Candel, I., Merckelbach, H., Peters, P., & Weijnen, I. (2015). Self-deception affects treatment outcome. Conference on Symptom Validity Assessment, Maastricht.

Batink, T. (2011). MBCT werkt, maar hoe werkt het eigenlijk? Symposium Mind Maastricht, Maastricht.

Batink, T. (2012). Mindfulness Based Cognitive Therapy & Mechanisms of Change. EPA-EU-GEI Conference, Maastricht.

Batink, T. (2012, july). PsyMate: An instrument for ecological, momentary assessment of behavior and its context. ACBS WC10, Washington D.C.

Batink, T. NVvP voorjaarscongres 2013, Maastricht.

-          Cognitieve en affectieve mediatoren verklaren het werkzame mechanisme van MBCT
-          Introductie nieuwe contextueel-gedragstherapeutische vragenlijst: De Flexibiliteits Index Test

Batink, T., ACBS WC11, Sydney.
-          ACT in daily life; an exploratory study
-          Psychological Flexibility; The Flexibility Index Test (FIT-60)

Batink, T., VGCt Najaarscongres 2013, Utrecht. Derde generatie psychodiagnostiek; de Flexibiliteits Index Test (FIT-60).

Candel, Ingrid, Harald Merckelbach, Maarten Peeters en Ingrid Weijnen (2015). Self deception effects treatment outcome. Poster and presentation; 4th Symptom Validity Conference, June 11th 2015 Maastricht.

Papachristou, H. 
-          Presentation in the British Feeding and Drinking Group (BFDG) meeting, Brighton, UK (March 2012)
-          Presentation in the International Conference Obesity, Amsterdam, The Netherlands (November 2010)

Weijnen, I.J.C. en Hietink, A.H.J. Event Psychisch Verzuim. Gezond in bedrijf. Workshop “Behandelaanpak U-center”. Utrecht, 16 mei 2013

Weijnen, I.J.C. Uit de coulissen! De werkgever aan zet bij het behandeltraject van mensen met psychische klachten. Workshop op het Nationaal Congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’.  VWS, Den Haag 10 sept. 2014

Weijnen, I.J.C.  “Seks, drugs, en rock & roll”. Workshops over verslaving en recente ontwikkeling in de verslavingszorg. Kring Bedrijfs- en Verzekeringsartsen UWV Limburg, 16 en 25 juni 2015

Weijnen, I.J.C en Souren, J. Trainingen Change Management; trainingen Personal Leadership, for NATO staff military and civilians, Geilenkrichen, 2015/2016

 

                     Master Thesis

Beers, van J. (2014). The influence of trait impulsivity on treatment response in alcohol dependence. Master thesis Maastricht University. Supervisors: C. Nederkoorn, PhD (Maastricht University) and I. Candel, PhD (U-center)

Deckers, K. (2012) The effect of internet-based working memory training on automatic preferences for alcohol use in a clinical sample. Master thesis Maastricht University (U-center). Supervisor Prof. Dr. Rudolf Ponds.

Pijnenburg, N. (2015). The effect of personality disorders on treatment of patients diagnosed with mood disorders. Master thesis Maastricht University. Supervisors: M. Peters, PhD (Maastricht University) and I. Candel, PhD (U-center)

Rijsdijk, M. (2014). The effects of executive functioning on treatment success in patients with substance abuse disorder.  Master thesis Maastricht University. Supervisors: P. Hurks, PhD (Maastricht University) and I. Candel, PhD (U-center)

Schaik, van H. (2015). Chronotherapy: Added value of movement to light therapy. Master thesis Maastricht University. Supervisors: J. Roelofs, PhD (Maastricht University) and I. Candel, PhD (U-center)

Tielens, L. (2014). The influence of social support and group cohesion on the pre- to post-change in BSI-score. Master thesis Maastricht University. Supervisors: Prof. A. Jansen (Maastricht University) and I. Candel, PhD (U-center) 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met U-center

Waarom U-center?

 • Patiënttevredenheid 8.2
 • Wetenschappelijk bewezen effectief
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten