ALS U NIET TEVREDEN BENT

U-center wil u zo goed mogelijk ondersteunen bij uw herstel- en behandelprogramma. Niettemin kan het voorkomen dat u vindt dat een medewerker van U-center u niet goed helpt of u niet correct tegemoet treedt. In deze folder vindt u informatie over de mogelijkheden uw onvrede te uiten en hopelijk een bevredigende oplossing te vinden.

Stel het aan de orde
Als u het aan de orde stelt waarover u niet tevreden bent, kunnen behandelaren en andere medewerkers van U-center daar doorgaans wat aan doen. U bent daarmee geholpen, maar ook U-center, omdat het de gelegenheid biedt de behandeling of de omgang met patiënten te verbeteren.

Bespreek het met degene om wie het gaat
Medewerkers staan open voor uw wensen en kritiek. Hij of zij stelt het op prijs om als eerste van u te horen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Door direct te spreken met degene, die als eerste betrokken was bij het ontstaan van de gerezen problemen kunnen deze ook opgelost worden waar deze zijn ontstaan.

Klachtenfunctionaris
Als u om wat voor reden dan ook, uw ongenoegen liever niet bespreekt met de direct betrokkene, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van U-center. Uiteraard kunt u dit ook doen nadat u met direct betrokkene hebt gesproken en daarover niet tevreden bent. De klachtenfunctionaris is onafhankelijke, onpartijdig en maakt geen deel uit van de vaste groep van medewerkers van U-center. Zij spreekt geen oordelen uit, kan helpen bij het helder krijgen van klachten, bemiddelt eventueel en kan oplossingen voorstellen.

Bereikbaarheid
De klachtenfunctionaris houdt spreekuur op vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur. Op de kamerindeling vindt u terug op welke kamer de klachtenfunctionaris te bereiken is. Buiten het spreekuur is de klachtenfunctionaris bereikbaar per e-mail (klachtenfunctionaris@u-center.nl) of per brief, deze kunt u in gesloten envelop, gericht aan “Klachtenfunctionaris”, bij de receptie inleveren. Ook is het mogelijk om de klacht in te dienen op een speciaal klachtenformulier dat bij de receptie te verkrijgen is.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u betekenen?
Voorlichting/advies: De klachtenfunctionaris is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom het indienen van een klacht. Zij kan patiënten informeren over hun rechten, over interne en externe klachtenprocedures en hen adviseren bij het indienen van een klacht.

Bemiddeling: Als u wilt kunt u de klachtenfunctionaris ook vragen om te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft. Bemiddeling heeft tot doel het ongenoegen of de aanleiding daartoe op te lossen en het vertrouwen tussen u en degene over wie u een klacht heeft te herstellen. De klachtenfunctionaris praat altijd met beide partijen. Als gekozen wordt voor een bemiddelingsgesprek dan vindt dat gesprek plaats onder leiding van de klachtenfunctionaris.  

Klachtendossier
De klachtenfunctionaris registreert de klacht in een dossier. In dit dossier wordt de verslaglegging bijgehouden. Het dossier wordt maximaal 2 jaar bewaard.

De  Geschilleninstantie

Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost of als u als klager ontevreden bent over het resultaat van de bemiddeling, kunt u zich met uw klacht wenden tot de externe Geschilleninstantie waarbij U-center vanaf 1 januari 2017 aangesloten is:

De Geschillencommissie Zorg Algemeen

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Tel: 070-3105310

Deze Geschilleninstantie is ook te bereiken via de website www.degeschillencommissie.nl

U kunt uw klacht ook via deze website indienen. Indien gewenst kan de klachtenfunctionaris u hierbij behulpzaam zijn.

Klik hier om bovenstaande tekst te downloaden

 

 

 

Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten