Werken aan werk in bekroonde omgeving

Bijzonder trots zijn wij op het winnen van de Gastvrijheidszorg Award 2016. Op 8 juni mochten wij deze prijs als meest gastvrije GGZ-instelling in ontvangst nemen. Een bevestiging van het feit dat onze cliënten onze behandelingen bijzonder waarderen. Onze faciliteiten en aantrekkelijke, helende omgeving zijn belangrijke elementen voor onze manier van behandelen, die ook extra succes opleveren.

In onze ogen verdient iedereen die behandeling. Voor werkgevers is dit een reden om hun werknemers onder te brengen in onze kliniek. Werk blijkt een belangrijke oorzaak van uitval én van terugval. Het is voor ons niet alleen belangrijk om cliënten van klachten af te helpen en hun inzichten te geven, maar ook om ze vaardigheden aan te leren waardoor ze de klachten in de toekomst kunnen voorkomen en weer aan het werk kunnen.

De meerderheid van onze cliënten heeft betaald werk, waarvan zo’n tweederde in loondienst en een derde als zelfstandige/ondernemer. De werksituatie en hoe daarmee om te gaan is daarom onderdeel van onze behandelingen. Bij onze patiënten is geregeld sprake van overbelasting, waardoor (langdurig) te veel stress ontstaat. Soms past een baan niet meer bij iemands leven, interesses of persoonlijke ontwikkeling. De ‘jobfit’, zoals dat wel heet, is er niet meer. Wanneer we de kenmerken van iemands baan goed kennen, kunnen we hem of haar nog beter helpen. Met U-center verdiepen we ons daarom steeds meer in doelgroepen die met een specifieke dynamiek en spanning te maken hebben. Denk aan artsen, advocaten, (ex-)militairen of ondernemers uit het familiebedrijf. Wie de cliënt ook is: door hem of haar samen met de bedrijfsarts of leidinggevende en hulpverlener aan tafel te vragen bij U-center, maken we een behandelplan op maat en werken we aan duurzaam herstel en werkhervatting.

Ingrid Weijnen, Directeur Behandelzaken U-center

 


In gesprek met…

Marianne Muris,
bedrijfsarts HeinekenIn hoeverre hebben jullie te maken met psychische klachten?

“In elk bedrijf wordt hard gewerkt. Ook bij ons. Stress is ook niet per definitie iets verkeerds. Gezonde druk leidt tot acties. Maar je moet wel kunnen ontladen. Wanneer dat lange tijd niet meer lukt, kun je burn-outverschijnselen krijgen. Dan is extra hulp vereist. Die hulp bieden we zelf, maar we hebben ook al een aantal keren succesvol gebruik gemaakt van een opname in U-center.”

Hoe gaan jullie om met het herkennen van klachten?

“Leidinggevenden moeten weten hoe zij psychische klachten herkennen. Naast een goed aanname- en loopbaanbeleid hebben we ook beleid voor omgaan met psychosociale arbeidsbelasting ontwikkeld. Onderdeel hiervan vormen bijvoorbeeld trainingen voor alle leidinggevenden, waarbij we ingaan op lichamelijke, emotionele, mentale en gedragssignalen van psychische klachten. Tijdens die trainingen leren we ook de werkdruk met onze mensen te bespreken en aan te pakken.”


Hoe weten mensen waar ze met hun psychische problemen terecht kunnen?

“Als werkgever zijn we ons voortdurend bewust van het feit dat de meeste mensen niet zomaar vertellen dat ze problemen hebben. Werkstress zie je niet altijd zo een, twee, drie. We laten onze medewerkers op verschillende manieren weten dat ze problemen kunnen melden bij de bedrijfsarts. Daarnaast doen we een medewerkerstevredenheidonderzoek waarin we onder meer vragen hoe men de werkdruk ervaart en of men geprikkeld, geïrriteerd of somber is. Ook vragen we naar pesten, discriminatie en middelengebruik. Verder kunnen de medewerkers meedoen aan de health check. Het onderzoek is vrijwillig en anoniem, maar men kan op basis van de antwoorden wel automatisch het advies krijgen zich te melden bij de bedrijfsarts.”


Jullie proberen klachten te herkennen. Maar wat als het echt mis is?

“Als het pannetje overkookt, halen we allereerst de pan van het vuur. We halen de druk eraf, maar de medewerker blijft wel werken. Hij moet in controle komen met waar het mis is gegaan. We proberen mensen dus nadrukkelijk overeind te houden en ze niet naar huis te sturen. Wel passen we het werk aan en halen we de stressvolle zaken eruit. Vaak gaat iemand tijdelijk iets minder werken. We helpen om de grip op het werk terug te krijgen. Dat kan in dezelfde baan zijn, maar soms is er ook geen goede fit meer. Dan is een verandering van baan of collega’s het beste.”


Jullie hebben ook al enkele collega’s laten behandelen in U-Center. Waarom?

“Klopt. Wij schakelen U-Center af en toe in, met name bij complexere problematiek, vaak een combinatie van gezondheidsklachten en problemen met de mentale gezondheid. We hebben goede ervaringen met de opnames in U-Center. Drie keer hebben we daar gebruik van gemaakt en alledrie de medewerkers zijn gezond weer aan het werk. Toen ik voor het eerst bij U-Center kwam, was ik onder de indruk van de locatie en de professionele aanpak. Het multidisciplinair werken bedoel ik dan onder meer. Ik dacht bijna: wat zou ik kunnen hebben, waardoor ik hier ook zou kunnen komen?”


Jullie produceren natuurlijk een alcoholhoudende drank. Betekent dat nog iets voor jullie omgang met verslaving?

“Het overgrote gedeelte van onze consumenten gaat op verantwoorde wijze met onze producten om, maar we zijn ons ook bewust van die andere kant. Daarom hebben we ook het zogenoemd Enjoy Heineken responsibly-programma waarmee we uitdragen dat verantwoord alcoholgebruik cool is. Daarnaast zijn alle medewerkers ook ambassadeur. Ze ondertekenen bijvoorbeeld een document, waarop ze aangeven dat ze zich committeren aan verantwoord alcoholgebruik zodat ze Heineken goed representeren. Als mensen verslaafd zijn, houden zij dit overigens vaak goed verborgen. Vaak openbaart zich dit nog eerder in het privéleven dan in de werkomgeving. Dit heeft veelal met schaamte te maken. Er moet doorgaans echt iets mis gaan op de werkvloer, waardoor de verslaving ‘zichtbaar’ wordt. Ook in ons bedrijf is alcoholverslaving geen in het oog springend probleem. We hebben er wel een goed beleid voor gemaakt, Cool@work genaamd. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld duidelijke communicatie over verantwoord drinken van alcohol, alertheid op eventuele problemen met drank bij medewerkers in functies waar men met drank in aanraking komt en een goede opvang bij problemen.”

 


Marianne Murris


Mijn werkgever en ik


Het woord ‘depressiviteit’ komt niet voor in Hykes omschrijving van Gonnie Peters. Toch besluit Gonnie in 2012 zich daar door U-center voor te laten behandelen. Hyke Zoon, circa vier jaar Gonnies leidinggevende bij opleidingsinstituut De Baak, blikt samen met haar teamlid terug op de re-integratie na de behandeling bij U-center.

Gonnie:

“Ik heb bijna 25 jaar lang een loodzware last gedragen. Na een mislukt eerste huwelijk ben ik namelijk met mijn zwager getrouwd. Dat gegeven hield ik angstvallig geheim. Uit schaamte en schuldgevoel. En dat geheim brak me, samen met dieper liggende problemen, uiteindelijk op. In eerste instantie ben ik een tijd in een caravan gaan wonen. Toen ik besloten had me bij U-center te laten behandelen, heb ik met Hyke en een aantal collega’s mijn problemen gedeeld. Ik heb verteld hoe de schaamtegevoelens me altijd gegijzeld hebben. Alles.

Hyke steunde me direct in mijn opnameplannen. De eerste paar dagen bij U-center vond ik wel eng. Toen ik dat kenbaar maakte, kreeg ik toestemming om te wandelen wanneer ik dat wilde. Dat vertrouwen zorgde ervoor dat ik U-center als een hele veilige omgeving ervaren heb waar ik me krachtig voelde. Eenmaal thuis vond ik re-integreren nog enger dan binnenlopen bij U-center. Ik had de veiligheid die de instelling me bood achter me gelaten en was bang voor een terugval. Ik besefte dat ik nog een lange weg te gaan had.
Het feit dat Hyke een ronde tafel gesprek heeft gevoerd in Epen heeft enorm bijgedragen aan onze vertrouwensband; intiemer kon haast niet. De steun, het vertrouwen en de relatie met haar hebben zeker bijgedragen aan mijn herstel. Ik weet ook dat het in veel organisaties niet zo goed geregeld is. Ik denk dat ieder bedrijf een omgeving zou moeten creëren waarin werknemers durven zeggen wat ze voelen. Daarmee voorkom je stress en daar wordt iedereen beter van.”


Hyke:

“Openheid en vertrouwen zijn de voedingsbodem geweest voor het volwassen emotionele contact dat ik met Gonnie had. Ik kon doorgaans goed aan Gonnie zien wanneer zij niet lekker in haar vel zat. Dan trok ze zich meer terug, ging vaker alleen wandelen. Maar ook de mate van toeschietelijkheid en of ze andermans grappen nog kon waarderen.

Gonnies wens om zich te laten behandelen bij U-center kwam niet geheel als een verrassing. Ik zag haar pijn en herkende die ook. Maar echt diepe verscheurende emoties of een depressieve vrouw heb ik nooit bij haar gezien. Ik wist dat ze soms sombere gevoelens had, maar wist niet dat het zo diep zat.

Ik heb altijd een faciliterende positie ingenomen en Gonnie zoveel mogelijk ruimte en tijd gegeven. Ook na haar terugkeer van U-center. Dat was goed voor haar, maar ook voor ons. Ik ben ervan overtuigd dat het welzijn en welbevinden van medewerkers het succes van de organisatie bepalen. En ik vind dat ik de verantwoordelijkheid heb een context te creëren om het welzijn van mensen te verhogen. Als je openheid van anderen verwacht, helpt het wel als je jezelf ook open en kwetsbaar opstelt. Zeg het gewoon als je een slechte dag hebt. Dan zullen medewerkers dat ook eerder doen.”

Gonnie Peters / Hyke Zoon


De visie van… Fred Zijlstra:
‘Goed Luisteren is zó belangrijk’

 

Fred Zijlstra doet als professor aan Maastricht University onderzoek naar het vroeg detecteren van een burn-out. Als onderzoeker en werkgever is hij met name geïnteresseerd in de rol van het management. “Goed luisteren is zó belangrijk.”

Psychologische gezondheidsissues zijn de belangrijkste reden dat mensen worden afgekeurd voor werk, zegt u?

“Dat klopt. Een op de vier à vijf mensen krijgt er mee te maken gedurende zijn werkzame leven. Het is belangrijk dit te voorkomen, uiteraard. De factoren die het risico op burn-outklachten vergroten zijn bekend. Die risicofactoren hebben niet voor iedereen dezelfde uitwerking, maar als je gerichte en vroege interventies wilt doen, moet je naar vroege indicatoren kijken.”

Welke indicatoren zijn dat?

“Wanneer er structureel veel wordt gevraagd van iemand en wanneer veranderingen plaatsvinden in de werksituatie is het risico op een burn-out het grootst. Als je langdurig je best hebt gedaan en dit voor je gevoel onvoldoende wordt waargenomen of gewaardeerd, levert dit vaak klachten op. Dit is bijvoorbeeld eerder het geval als er een nieuwe leidinggevende is, die niet weet wat iemand de laatste jaren heeft gedaan. Een gebrek aan onderkenning en waardering kan dan tot problemen leiden. Mensen die ambitieus en conscientieus zijn, hebben een verhoogd risico.”

Hoe herken je een burn-out?

“De verschijnselen zijn bekend: depressieve gevoelens, lusteloosheid, een verminderde eetlust en slecht slapen. Als leidinggevende behoort het wat mij betreft tot je taken om hier alert op te zijn, maar je ‘ziet’ deze verschijnselen niet zo snel. Daarom is het belangrijk dat managers signalen oppikken door regelmatig met hun mensen een informeel babbeltje te maken. Dan houden zij voeling met hun medewerkers en pakken ze dingen ook sneller op.”

En als de medewerker in kwestie niets loslaat?

“Het is belangrijk dat leidinggevenden empathie tonen, zodat zij een vertrouwensband krijgen met hun medewerkers. Wanneer degene met burn-outklachten zelf niets loslaat, kunnen collega’s erop wijzen dat er mogelijk iets niet goed gaat. In leiderschapscursussen is doorgaans geen of weinig aandacht voor het kunnen luisteren naar je team. Een gemiste kans wat mij betreft, want het is zó belangrijk. Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor het presteren en de toekomst van het bedrijf.”

Fred Zijlstra

 

Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten