Vijf redenen waarom U-center werkt

 

Bij iedereen die kampt met burn-out, depressie, verslaving, angsten of een trauma komt er een moment van ommekeer. De omgeving of de persoon zelf besluit dat het zo niet langer kan. U-center wil op dat moment helpen. Onze aanpak heeft bij veel mensen gewerkt. Om vijf redenen:

 

1. Intensieve behandeling in een comfortabele omgeving

U-center werkt met een intensief behandelprogramma. In een traject van 14 weken willen wij een ‘U-turn’ realiseren. Een punt van ommekeer dat bijblijft, waardoor het al snel weer mogelijk is om te genieten van het leven. Het kwalitatief  en kwantitatief intensieve behandeltraject begint met een klinische opname van zeven weken in  Epen. Het Zuid-Limburgse heuvellandschap geeft rust en privacy. Daarna volgt een grotendeels online ambulante behandelperiode van zeven weken vanuit onze vestiging in Driebergen. Na de periode van 14 weken streven wij door nazorg naar blijvend contact om terugval zo veel mogelijk te voorkomen.

2. Gespecialiseerd in meerdere diagnoses

Psychische problemen of verslaving komen vrijwel nooit alleen. Meestal is er sprake van problematiek die gelijktijdig speelt en verband met elkaar houdt. U-center besteedt tijdens de intake en de behandeling bijzondere aandacht aan deze meerdere diagnoses ofwel comorbiditeit. Hiervoor hebben wij specialistische kennis in huis. Wij behandelen elke cliënt zo persoonlijk mogelijk.

3. Bewezen effectief

De Universiteit Maastricht onderzoekt de effectiviteit van onze behandelingen. Dat doen wij middels ROM (Routine Outcome Monitoring)-methode, die wordt voorgeschreven door GGZ-Nederland en verplicht is gesteld door zorgverzekeraars. Echter, deze ROM nemen wij af in een uitgebreidere variant met een rapportage voor de cliënt. Uit het onderzoek blijkt dat de behandelingen effectief zijn. Ruim driekwart van de cliënten geeft aan dat zijn situatie na behandeling significant is verbeterd. Dat vinden wij echter niet voldoende. Een U-turn maak je niet eenmalig, maar voor de rest van je leven. Daarom meten wij ook in hoeverre de behandeling op de lange termijn bijdraagt aan herstel. De eerste resultaten daarvan zijn veelbelovend: uit het meest recente onderzoek hierover blijkt dat cliënten een jaar na opname nog steeds significant minder klachten ervaren dan voor de behandeling.

4. Tevreden cliënten 

U-center streeft naar tevreden cliënten. Na de opname vragen wij cliënten om een cijfer door middel van anoniem onderzoek. Wij vragen dan naar de ervaringen met betrekking tot de ontvangst, behandeling en overige dienstverlening. Op alle fronten streven wij naar een 8 of hoger. Elk kwartaal rapporteren wij daarover. Tijdens de laatste peiling was het gemiddelde cijfer een 8,2. 86 procent geeft aan U-center aan te bevelen. Desalniettemin, tevredenheid uit zich in meer dan cijfers. Een oud-cliënt heeft eens gezegd ‘Het personal recovery traject van U-center plaats ik graag op mijn CV. Het heeft me geholpen in mijn hele verdere carrière’. Dat zijn de reacties waarvoor wij werken. Ervaringen van oud-cliënten vindt u ook terug op zorgkaartnederland.nl.

5. Wetenschappelijk geborgd

Een goede behandeling is gegrond in de meest actuele wetenschappelijke kennis. Daarom werkt U-center nauw samen met de Universiteit Maastricht. Daarnaast heeft U-center een Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad. De raad voorziet ons van de meest recente inzichten en adviseert over de werkwijze en kwaliteit van de kliniek. 

 

Waarom U-center?

  • Patiënttevredenheid 8.2
  • Wetenschappelijk bewezen effectief
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten