Behandelprogramma klinisch en ambulant.

Persoonlijk behandelplan voor psychische problemen

De klinisch/ambulante behandeling van uw psychische problemen in U-center bestaat uit twee onderdelen van beide ongeveer zeven weken. U brengt de eerste zeven weken door in ons psychotherapeutische centrum in Epen. In deze ‘helende omgeving’  kunt u zich, omringd door hospitality, volledig concentreren op uzelf en maakt u de ‘U-turn’ die zo nodig is. In de zeven weken daarna brengt u onder begeleiding van onze therapeuten in Driebergen het nieuw aangeleerde gedrag thuis in de praktijk. Na de behandeling kunt u gebruik maken van onze begeleide zelfhulp overal in het land, de U-support groepen.


Week 1 t/m 7: klinische opname in Epen

Bij U-center besteden we uitgebreid aandacht aan uw klachten, maar ook aan de onderliggende problematiek van uw psychische klachten. We stellen een behandelplan op dat gericht is op uw specifieke situatie en uw problemen. Een persoonlijke en dus unieke aanpak, zodat u snel weer de draad kunt oppakken.

Intake

In de intakefase zullen verschillende disciplines vanuit hun vakgebied samen met u onderzoeken welke onderliggende factoren een rol spelen in het ontstaan en blijven voortbestaan van de klachten. Gekeken wordt naar de samenhang van alle mogelijke factoren op uw problemen. Vervolgens bekijken we samen wat u wilt bereiken (behandeldoelen), vastgelegd in een persoonlijk behandelplan en hoe we dat gaan realiseren (behandelprogramma).

Verblijf tijdens de intakefase

Een deel van de cliënten begint met detoxificatie (ontgiften van middelen) als er sprake is van middelenafhankelijkheid. Wanneer een detoxificatie nodig is, verblijft u enkele nachten op de entree afdeling. Hier zijn dag en nacht sociotherapeuten aanwezig die u kunnen bijstaan. Ook bij andere klachten kan het zijn dat u kort op de medische vleugel verblijft voor onderzoek en medicatie. Na enkele dagen gaat u naar uw eigen kamer.

Behandeling

In U-center volgt u een intensief programma, waarin gewerkt wordt aan het grip leren krijgen op klachten en problemen. Alle programma onderdelen zijn gericht op het ontdekken, bewust worden en beseffen van wat er aan de hand is, het veranderen van gedrag en het weer kunnen aangaan van het dagelijkse leven. Het betekent dat u geconfronteerd gaat worden met uzelf, gedrag en mogelijk met situaties uit het verleden. Wij werken aan uw ‘empowerment’: het weer regie krijgen over uw leven. Dat doen we aan de hand van het model van de “U-turn”. Het loslaten van oude patronen, herstellen van weerbaarheid om kwetsbaarheden te lijf te gaan en het opbouwen van nieuwe gedragspatronen. 

De middelen die hiervoor ingezet worden zijn wekelijks verschillende individuele afspraken, zelfwerkzaamheidsuren en daarnaast een aantal dagelijkse verplichte groepsbijeenkomsten.

Doorgaans neemt het programma van U-center in de kliniek zeven weken in beslag. Daarbij staat de eerste week vooral in het teken van de opname, intake activiteiten, diagnose en het opstellen van het behandelplan. Een deel van de cliënten begint met detoxificatie als er sprake is van middelenafhankelijkheid.

In de volgende zes weken maakt u een bewustwordingsproces door en bent u bezig uw problematiek te begrijpen en een plaats te geven. En vooral ook om verandering in gedragspatronen aan te brengen door ‘skillstraining’. De laatste week staat in het teken van het aanstaande vertrek.

Het programma vergt een aanzienlijke lichamelijke en psychische inspanning. Om het maximaal haalbare resultaat te bereiken is daarom een strakke persoonlijke planning voor een ieder gemaakt, met een gepaste afwisseling van inspanning, ontspanning en rust. Er wordt gewerkt met cognities, gevoelens, vaardigheidstraining, werken aan fysieke belastbaarheid, gezonde voeding en beweging, structuur en sessies met familie en de werksituatie. Alle cliënten maken een terugval preventie plan.

Familie en vrienden

U-center staat ook klaar voor familie en vrienden. Er zullen verschillende contactmomenten zijn met uw dierbaren. bij aanvang van de behandeling zal er meer informatie gegeven worden over hoe dit wordt vormgegeven. 

Partnerrelatie- of gezinsgesprekken

Wanneer wenselijk of noodzakelijk worden therapie gesprekken met uw partner of gezin aangeboden. Deze sessies duren meestal anderhalf uur.

Stoppen met roken

U-center stimuleert patiënten om te stoppen met roken. U kunt hierbij door ons worden geholpen. Stoppen met roken draagt bij aan een groter effect van de behandeling. 

Binnen U-center is roken niet toegestaan, ook niet op de kamers, balkons of terras. Roken is enkel toegestaan in een daarvoor aangewezen voorziening.  


Week 8 t/m 14: ambulante behandeling in uw thuisomgeving

Na de klinische fase volgt het ambulante vervolgprogramma. U bent dan weer thuis, gaat het geleerde proberen in de praktijk te brengen en u oefent met nieuw gedrag. Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan, dat is heel normaal. Het terugval preventie plan (TPP) en het noodplan zijn hierbij erg belangrijk om te weten hoe te handelen bij terugval.

U hervat uw leven thuis en eventueel op uw werk, maar blijft in contact staan met onze ambulante behandelaars. De ervaringen die u opdoet deelt u, middels een  e-health programma in blogs en in videochats, met uw behandelaren. We besteden vooral aandacht aan het herhalen en daarmee borgen van de inzichten en vaardigheden die u in de kliniek heeft ontwikkeld.

In de eerste week van de ambulante behandeling maakt u persoonlijk contact met uw behandelaar(s) in Driebergen. Afhankelijk van u behandelplan heeft u in meer of mindere mate intensief contact met u behandelaars, op locatie of via het e-health programma.

Het ambulante behandelteam van U-center werkt vanuit de locatie Driebergen op het Landgoed De Horst. 


Behandelprogramma internationale cliënten

Zowel het klinisch/ambulante als ambulante programma wordt volledig Engelstalig aangeboden voor internationale cliënten.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met U-center

Wij staan voor u klaar

Neem gerust contact op

Waarom U-center?

  • Patiënttevredenheid 8.2
  • Wetenschappelijk bewezen effectief
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Verzekering vergoedt grotendeels
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten